JAUNUMI

Purvi kā ainavas sastāvdaļa
Purvi ir svarīga Latvijas ainavas sastāvdaļa, tādēļ par purviem stāstīts raidījuma “12 elementi ainavā” devītajā epizodē, kas filmēta arī vienā no
>>>
Izstāde “Purvā no -30°C līdz +30°C” ceļo uz Latvijas Universitātes Botānisko dārzu
Mitrāju mēneša ietvaros LIFE+ projekta foto un multimediju izstāde “Purvā no -30°C līdz +30°C” līdz 16. februārim būs apskatāma Latvijas Universitātes Botāniskā dārza
>>>
Dabas lieguma “Ziemeļu purvi” dabas aizsardzības plāna Uzraudzības grupas pēdējā sanāksme
Š.g. 18. janvārī Ramatas pagasta pārvaldē notika dabas lieguma “Ziemeļu purvi” dabas aizsardzības plāna Uzraudzības grupas trešā sanāksme, kurā LIFE projekta “Mitrāji” vadītāja
>>>
LIFE+ projekta “Mitrāji” komanda sveic svētkos!
>>>
Foto un multimediju izstāde Rēzeknē
Līdz novembra beigām foto un multimediju izstāde “Purvā no -30°C līdz +30°C”  būs apskatāma Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas bibliotēkā. Izstādē izvietotas fotogrāfijas, kas dažādos
>>>
Dabas aizsardzības pārvalde par darbiem Sudas-Zviedru purvā
Š.g. 01. novembrī Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā tika publicēts raksts par LIFE projekta “Mitrāji” ietvaros plānotajiem darbiem Sudas-Zviedru purvā. Oktobra
>>>
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Dāniju
11. septembris, 2017, Skagen. REWETDUNE-LIFE – Restoration of Wetlands in Dune Habitats, LIFE13 NAT/DK/001357, projekta norises laiks 2015-2020. Projekta mērķis
>>>
Sfagnu eksperimentāla reintroducēšana Sudas-Zviedru purva degradētajā daļā
Gaujas nacionālā parka lielākajā sūnu purvā – Sudas-Zviedru purvā (3516,2 ha) – dažādos laikos vairākās vietās ierīkoti meliorācijas grāvji. Blīvākais
>>>
Palīgs zaļākai dzīvošanai
Š.g. 2. oktobrī laikrakstā “Diena” publicēts raksts par Eiropas Komisijas programmu LIFE. Rakstā izmantoti LIFE projekta “Mitrāji” informatīvie materiāli.
>>>
LIFE+ projekts “Mitrāji” piedalās Zinātnieku naktī
Š.g. 29. septembrī LIFE+ projekta “Mitrāji” komanda piedalījās Zinātnieku naktī, kas Latvijā norit jau divpadsmito reizi. Pasākuma apmeklētājiem varēja iejusties zinātnieka
>>>
Publicēta filma par Raunas Staburaga apsaimniekošanu
LIFE+ projekta “Mitrāji” ietvaros plānots uzņemt par četrām projekta vietām – Slīteres nacionālo parku, Gaujas nacionālo parku, dabas liegumu “Ziemeļu purvi” un
>>>
Projekta vietās uzsākta hidroloģiskā režīma stabilizēšana
LIFE projektā “Mitrāji” ir uzsākta viena no nozīmīgākajām aktivitātēm –  hidroloģiskā režīma stabilizēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Vispirms darbs tiek
>>>