BIRKA: "A1"

Aerolāzerskenēšanas (LiDAR) datu izmantošanas iespējas purvu hidroloģiskajos pētījumos

PUBLICĒTS: 15. 02. 2017

Gruntsūdens līmeņa izmaiņu monitorings

PUBLICĒTS: 30. 12. 2016

Ekspedīcijas uz Sudas-Zviedru purvu un Ziemeļu purviem

PUBLICĒTS: 11. 08. 2016

Ekspedīcijas uz Slīteres nacionālo parku

PUBLICĒTS: 22. 07. 2016

Ārzemju konsultantu vizīte

PUBLICĒTS: 06. 07. 2016

Ekspedīcija uz Sudas purva Mežaku liegumu

PUBLICĒTS: 20. 05. 2015

Projekta ekspedīcija Sudas purva rezervātā

PUBLICĒTS: 17. 04. 2015

Atskaites

PUBLICĒTS: 25. 02. 2015

Dabas lieguma “Ziemeļu purvi” teritorijas hidroloģiskā izpēte

PUBLICĒTS: 23. 02. 2015

Hidroloģiskie pētījumi Sudas-Zviedru purvā ziemā

PUBLICĒTS: 11. 02. 2015

Ekspedīcija uz Sudas-Zviedru purvu

PUBLICĒTS: 14. 01. 2015

Ekspedīcija uz Pirtsmeža purvu dabas liegumā „Ziemeļu purvi”

PUBLICĒTS: 07. 11. 2014