BIRKA: "A1"

Apstiprināts dabas lieguma “Ziemeļu purvi” Dabas aizsardzības plāns

PUBLICĒTS: 02. 07. 2018

Dabas lieguma “Ziemeļu purvi” dabas aizsardzības plāna Uzraudzības grupas pēdējā sanāksme

PUBLICĒTS: 19. 01. 2018

Dabas lieguma “Ziemeļu purvi” Dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

PUBLICĒTS: 28. 09. 2017

Notiks dabas lieguma “Ziemeļu purvi” Dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

PUBLICĒTS: 03. 08. 2017

Aerolāzerskenēšanas (LiDAR) datu izmantošanas iespējas purvu hidroloģiskajos pētījumos

PUBLICĒTS: 15. 02. 2017

Tikšanās ar vietējām pašvaldībām un iedzīvotājiem par biotopu apsaimniekošanas pasākumiem Sudas-Zviedru purvā

PUBLICĒTS: 14. 02. 2017

Uzaicinājums uz sanāksmi Mores Tautas namā 08.02.2017.

PUBLICĒTS: 26. 01. 2017

Gruntsūdens līmeņa izmaiņu monitorings

PUBLICĒTS: 30. 12. 2016

Dabas lieguma “Ziemeļu purvi” dabas aizsardzības plāna izstrādes Uzraudzības grupas II sanāksme

PUBLICĒTS: 09. 12. 2016

Uzaicinājums uz dabas lieguma “Ziemeļu purvi” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas 2. sanāksmi

PUBLICĒTS: 17. 11. 2016

Tikšanās ar Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekiem

PUBLICĒTS: 03. 10. 2016

Ekspedīcijas uz Sudas-Zviedru purvu un Ziemeļu purviem

PUBLICĒTS: 11. 08. 2016