BIRKA: "C1"

Biotopu atjaunošanas sekmes dabas liegumā “Ziemeļu purvi”

PUBLICĒTS: 02. 04. 2019

Latvijas Universitātes 77. starptautiskajā konferencē LIFE+ projekts “Mitrāji” dalās pieredzē par sfagnu reintrodukciju

PUBLICĒTS: 11. 02. 2019

Sfagnu eksperimentāla reintroducēšana Sudas-Zviedru purva degradētajā daļā

PUBLICĒTS: 31. 10. 2017

Projekta vietās uzsākta hidroloģiskā režīma stabilizēšana

PUBLICĒTS: 29. 09. 2017

Tikšanās ar vietējām pašvaldībām un iedzīvotājiem par biotopu apsaimniekošanas pasākumiem Sudas-Zviedru purvā

PUBLICĒTS: 14. 02. 2017

Ekspedīcijas uz Sudas-Zviedru purvu un Ziemeļu purviem

PUBLICĒTS: 11. 08. 2016

Ekspedīcijas uz Slīteres nacionālo parku

PUBLICĒTS: 22. 07. 2016

Ekspedīcijas uz Dāvida dzirnavu avotiem

PUBLICĒTS: 11. 11. 2015

Ekspedīcijas uz dabas liegumu “Raunas Staburags”

PUBLICĒTS: 10. 11. 2015

Atskaites

PUBLICĒTS: 25. 02. 2015