BIRKA: "C3"

Latvijas Universitātes 77. starptautiskajā konferencē LIFE+ projekts “Mitrāji” dalās pieredzē par sfagnu reintrodukciju

PUBLICĒTS: 11. 02. 2019

Sfagnu eksperimentāla reintroducēšana Sudas-Zviedru purva degradētajā daļā

PUBLICĒTS: 31. 10. 2017

Atskaites

PUBLICĒTS: 25. 02. 2015