BIRKA: "D2"

Biotopu atjaunošanas sekmes dabas liegumā “Ziemeļu purvi”

PUBLICĒTS: 02. 04. 2019

Gruntsūdens līmeņa izmaiņu monitorings

PUBLICĒTS: 30. 12. 2016

Projekta teritorijās realizēts trešais biotopu un veģetācijas monitorings

PUBLICĒTS: 12. 12. 2016

Projekta vietās uzsākts trešais biotopu un veģetācijas monitoringa etaps

PUBLICĒTS: 08. 09. 2016

Ekspedīcijas uz Sudas-Zviedru purvu un Ziemeļu purviem

PUBLICĒTS: 11. 08. 2016

Hidroloģiskā režīma monitorings

PUBLICĒTS: 28. 12. 2015

Hidroloģiskā režīma monitorings

PUBLICĒTS: 28. 12. 2015

Ekspedīcijas uz Slīteres nacionālo parku

PUBLICĒTS: 28. 10. 2015

Ekspedīcija uz dabas liegumu “Ziemeļu purvi”

PUBLICĒTS: 15. 09. 2015

Atskaites

PUBLICĒTS: 25. 02. 2015

Pastāvīgā biotopu monitoringa parauglaukumu ierīkošana Slīteres nacionālajā parkā

PUBLICĒTS: 10. 09. 2014

Pastāvīgā biotopu monitoringa parauglaukumu ierīkošana dabas liegumā „Ziemeļu purvi”

PUBLICĒTS: 05. 09. 2014