Trīs animācijas filmas par purvu veidošanos

PUBLICĒTS: 08. 03. 2017

Lai nostiprinātu skolēnu zināšanas par Latvijas mitrājiem, kas iegūtas apmeklējot foto un multimediju izstādi “Purvā no -30°C līdz +30°C”, janvāra vidū EK LIFE+ projekta “Mitrāji” komanda kopā ar projekta sadarbības partneri Moderno tehnoloģiju attīstības fonds viesojās Pūņu pamatskolā, lai kopīgi ar devītās klases skolēniem izveidotu animācijas filmiņas par purvu veidošanos.

Radošās darbnīcas iedvaddaļā jauniešiem tika stāstīts par purviem Latvijā, purvu attīstību un purvu tipiem – zemo jeb zāļu purvu, pārejas purvu un augsto jeb sūnu purvu. Pēc lekcijas skolēnus iepazīstināja ar dažādiem animācijas filmu veidošanas paņēmieniem. Šajā radošajā darbnīcā tika veidotas stop motion animācijas filmiņas – video, kas sastāv no fotogrāfijām.

Jauniešiem tika dots uzdevums sagatavot filmiņas scenāriju un zemā purva maketu no filca, dzijas un citiem materiāliem. Filmēšanas gaitā zemais purvs pārtapa pārejas purvā, savukārt pārejas purvs – augstajā. Filmiņas noslēguma daļā augstajā purvā tika izveidots arī akaču un lāmu komplekss.

Kopumā šīs radošās darbnīcas ietvaros jaunieši sagatavoja trīs animācijas filmiņas.

Jaunieši veido filmiņu scenārijus. Foto: K.Libauers.

Jaunieši veido filmiņu scenārijus. Foto: K.Libauers.

Jānis Dzilna no Moderno tehnoloģiju attīstības fonda stāsta par animācijas filmu veidošanu. Foto: K.Libauers.

Jānis Dzilna no Moderno tehnoloģiju attīstības fonda stāsta par animācijas filmu veidošanu. Foto: K.Libauers.

Radošais process. Foto: K.Libauers.

Radošais process. Foto: K.Libauers.

https://www.youtube.com/watch?v=hKatzKk7CUQ

https://www.youtube.com/watch?v=gVuPXxVyo1A

https://www.youtube.com/watch?v=HnlmQBiQWfc