Ārzemju konsultantu vizīte

PUBLICĒTS: 06. 07. 2016

No 20.-26. jūnijam Latvijā viesojās prof. Ab Grootjaus no Nīderlandes un prof. Leslaw Wolejko no Polijas. Vizītes ietvaros konsultanti kopā ar LIFE+ projekta “Mitrāji” komandu devās ekspedīcijās uz dabas liegumu “Ziemeļu purvi” un Slīteres nacionālo parku. Vizītes laikā ārzemju eksperti sniedza konsultācijas par dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošanu dabas liegumā “Ziemeļu purvi” un Bažu purvā Slīteres nacionālājā parkā, kā arī apsekoja vigu-kangaru kompleksu un skaidroja iemeslus, kādēļ vigas strauji aizaug ar kokiem un krūmiem. Iegūtās zināšanas tiks izmantotas, plānojot apsaimniekošanas pasākumus – augsto purvu biotopos paredzēts būvēt dambjus, savukārt vigu purvos – koku un krūmu ciršanu.

Ekperti ekspedīcijas laikā Slīteres nacionālajā parkā. Foto: M.Pakalne.

Ekperti ekspedīcijas laikā Slīteres nacionālajā parkā. Foto: M.Pakalne.

Kūdras paraugu ievākšana Kukšupes vigā. Foto: M.Pakalne.

Kūdras paraugu ievākšana Kukšupes vigā. Foto: M.Pakalne.

Ekspedīcija uz Bažu purvu. Foto: M.Pakalne.

Ekspedīcija uz Bažu purvu. Foto: M.Pakalne.

Kukšupes viga. Foto: M.Pakalne.

Kukšupes viga. Foto: M.Pakalne.