Cumbria BogLIFE projekta vizīte

PUBLICĒTS: 11. 07. 2016

28. jūnijā Latvijā viesojās Eiropas Komisijas finansētais projekts “Cumbria BogLIFE”, kura ietvaros Lielbritānijā tiek veikta augsto purvu atjaunošana. Sarah McCormack un John Dunbavin no “Cumbria BogLIFE” kopā ar LIFE+ projekta “Mitrāji” komandu un projektu “LIFE REstore” devās ekspedīcijā uz Vasenieku purvu dabas liegumā “Stiklu purvi”, lai apskatītu dambju būvniecības vietas un atjaunotos purvu biotopus, kā arī uz Lielsalas purvu, kura ir viena no “LIFE REstore” vietām. Lielsalas purvā kūdras ieguves laukos plānota purva biotopu atjaunošana. Lielbritānijas eksperti kopā ar projekta vadītāju Māru Pakalni apskatīja arī vigu-kangaru kompleksu Slīteres nacionālajā parkā. Vizītes laikā tika diskutēts par piemērotākajām metodēm mitrāju biotopu atjaunošanā un dabas vērtību saglabāšanā.

Apmaiņas dalībnieki Slīteres nacionālajā parkā. Foto: M.Pakalne.

Vizītes dalībnieki Slīteres nacionālajā parkā. Foto: M.Pakalne.

Pēterezera viga. Foto: M.Pakalne.

Pēterezera viga. Foto: M.Pakalne.

Kūdras dambis Vasenieku purvā. Foto: K.Libauers.

Kūdras dambis Vasenieku purvā. Foto: K.Libauers.

Ekspedīcija Vasenieku purvā. Foto: K.Libauers.

Ekspedīcija Vasenieku purvā. Foto: K.Libauers.

Vasenieku purvs. Foto: K.Libauers.

Vasenieku purvs. Foto: K.Libauers.

Lielsalas purvs. Foto: M.Pakalne.

Lielsalas purvs. Foto: M.Pakalne.