Dabas aizsardzības pārvalde par darbiem Sudas-Zviedru purvā

PUBLICĒTS: 06. 11. 2017

Š.g. 01. novembrī Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā tika publicēts raksts par LIFE projekta “Mitrāji” ietvaros plānotajiem darbiem Sudas-Zviedru purvā. Oktobra beigās purva ziemeļu daļā veikta sfagnu reintrodukcija, savukārt, novembrī plānots uzsākt aizsprostu būvi, lai stabilizētu hidroloģisko režīmu.

Raksts lasāms šeit.

Foto: M.Pakalne.

Foto: M.Pakalne.