Dabas lieguma “Ziemeļu purvi” dabas aizsardzības plāna Uzraudzības grupas pēdējā sanāksme

PUBLICĒTS: 19. 01. 2018

Š.g. 18. janvārī Ramatas pagasta pārvaldē notika dabas lieguma “Ziemeļu purvi” dabas aizsardzības plāna Uzraudzības grupas trešā sanāksme, kurā LIFE projekta “Mitrāji” vadītāja Māra Pakalne informēja Uzraudzības grupas pārstāvjus par aktuālajām izmaiņām dabas aizsardzības plānā un dokumenta saskaņošanas gaitu.

Sanāksmes noslēgumā Uzraudzības grupas pārstāvji apstiprināja dabas aizsardzības plānu. Tuvākajā laikā dokuments tiks sagatavots iesniegšanai Dabas aizsardzības pārvaldē.

Sanāksmes programma.

Sanāksmes protokols.

Dabas aizsardzības plāns ir pieejams šeit.

Ziemeļu purvi. Foto: M.Pakalne

Augstais purvs ir viena no nozīmīgākajām dabas lieguma “Ziemeļu purvi” vērtībām. Foto: M.Pakalne