Dalība konferencē par biotopu atjaunošanu

PUBLICĒTS: 12. 09. 2017

No š.g. 27.augusta līdz 01.septembrim LIFE projekta Mitrāji vadītāja Māra Pakalne piedalījās konferencē SER2017. Konference notika Foz Do Iguassu, Brazīlijā. Plašāka informācija par pasākumu pieejama šeit.

Konferences galvenais mērķis bija veicināt zinātnieku un apsaimniekotāju sadarbību, lai biotopu atjaunošana noritētu pēc iespējas sekmīgāk. Kopumā konferencē piedalījās vairāk nekā 1500 delegātu. Konferences laikā dalībnieki apmeklēja simpozijus, darbnīcas, kā arī ekskursijas. Galvenie temati, par kuriem tika diskutēts konferencē, bija šādi:

 • Ainavas, biotopu fragmentācijas samazināšana
 • Retas un apdraudētas sugas, populācijas un biotopi
 • Invazīvas sugas
 • Aizsargājamās teritorijas un parki
 • Biotopu atjaunošana pilsētā
 • Monitorings
 • Ekosistēmu pakalpojumi
 • Agro-ekoloģiskas sistēmas
 • Klimata izmaiņas
 • Vides politika
 • Zināšanas par dabu, vietējo iedzīvotāju iesaiste dabas aizsardzībā

M.Pakalne konferences laikā prezentēja LIFE+ projekta “Mitrāji” galvenos mērķus, līdzšinējos rezultātus un plānotos apsaimniekošanas pasākumus.

Prezentācijas kopsavilkums (angļu valodā).

Prezentācija (angļu valodā).

Māra Pakalne sniedz prezentāciju par LIFE projektu "Mitrāji".

Māra Pakalne sniedz prezentāciju par LIFE projektu “Mitrāji”.

Viena no konferences sesijām. Foto: M.Pakalne.

Viena no konferences sesijām. Foto: M.Pakalne.

Ekskursija uz subtropu mežu. Foto: M.Pakalne.

Ekskursija uz subtropu mežu. Foto: M.Pakalne.