Eiropas purvu grāmata

PUBLICĒTS: 07. 08. 2017

Šā gada pavasarī tika izdota Eiropas purvu grāmata (Mires and Peatlands of Europe). Grāmatā iekļauts arī LIFE+ projekta “Mitrāji” vadītājas Māras Pakalnes un hidrologa Oļģerta Aleksāna raksts par purviem Latvijā.

Grāmatā apkopoti 134 autoru raksti par dažādiem Eiropas purvu veidiem (aapa, palsa, augstie, pārejas, zemie purvi, u.c.), to izplatību, kā arī purvu aizsardzību un atjaunošanu. Grāmatā publicēti jaunākie un visaptverošākie pētījumi par purviem Eiropā. Eiropas purvi ir unikālas ekosistēmas, kurās sastopamas daudzas retas un aizsargājamas sugas. Viens no svarīgākajiem grāmatas tematiem, ir purvu degradācija, kas norit arvien – Eiropā sastopamas vienas no lielākajām degradētu purvu platībām pasaulē.

Plašāks grāmatas apraksts pieejams šeit.

Mires