Ekspedīcija uz avotu izplūdes vietām Dāvida dzirnavu avotos un Raunas Staburagā

PUBLICĒTS: 24. 07. 2014

Sākta Sosnovska latvāņa audžu izplatības noteikšana avotu izplūdes vietās.

Projekta vadītāja un latvānis pie Dāvida avotu dzirnavām | Autors: Krišjānis Libauers

Projekta vadītāja un latvānis pie Dāvida avotu dzirnavām | Autors: Krišjānis Libauers

Projekta komanda – projekta vadītāja Māra Pakalne, vadītāja asistents Krišjānis Libauers, purvu eksperte Līga Strazdiņa – devās uz dabas pieminekli „Dāvida avotu dzirnavas” un dabas liegumu „Raunas Staburags”, lai noteiktu invazīvās sugas Sosnovska latvāņa izplatību unikālajos ģeoloģiskajos veidojumos.

Mainīgā avotspalve pie Dāvida avotiem | Autors: Krišjānis Libauers

Mainīgā avotspalve pie Dāvida avotiem | Autors: Krišjānis Libauers

Gar Dāvida avotu dzirnavām tek Vaides upe, kas kalpo kā latvāņa sēklu pārnēsātājs no esošas auga atradnes uz jaunu. Konstatēti gan jauni, gan veci ziedoši latvāņa eksemplāri abos Vaides upes krastos līdz 4 m attālumam no krasta. Nepieciešama teritorijas apsaimniekošana, lai apturētu tālāku latvāņa ekspansiju uz jutīgajiem avotu biotopiem.

Raunas Staburags | Autors: Māra Pakalne

Raunas Staburags | Autors: Māra Pakalne

Pie Raunas Staburaga avotiem, kuri izgulsnē avotkaļķus, konstatēta viena latvāņa atradne aptuveni ar 100 jauniem neziedošiem augiem. Raunas upes krastā invazīvā suga netika atrasta. Latvāņa iznīcināšanai jāizvēlas piemērotas metodes, lai augi atkārtoti neizdīgtu, kā arī, lai pasākumu veikšanas laikā neizpostītu retos biotopus.

Smilšu veidojumi un sūnas uz Raunas Staburaga | Autors: Krišjānis Libauers

Smilšu veidojumi un sūnas uz Raunas Staburaga | Autors: Krišjānis Libauers