Ekspedīcija uz Pēterezera vigu Slīteres nacionālajā parkā

PUBLICĒTS: 12. 08. 2014

Veikta izpēte Pēterezera vigā, lai plānotu apsaimniekošanas pasākumus.

Pēterezera vigas austrumu gals | Autors: Krišjānis Libauers

Pēterezera vigas austrumu gals | Autors: Krišjānis Libauers

Slīteres nacionālajā parkā sastopams unikāls ģeoloģisks veidojums – kangaru-vigu komplekss. Tas radies pirms 6000 gadiem, kad Ziemeļkurzemes krastu apskaloja Litorīnas jūra. Jūras krastam atkāpjoties, sauszemē sanestais smilšu materiāls izveidojis garas paralēlas kāpas jeb kangarus un starp tiem – ieplakas jeb vigas. Vigās vairāku tūkstošu gadu laikā attīstījušies zāļu un pārejas purvi. Tomēr dažādu iemeslu dēļ šajos purvos sāk pastiprināti attīstieties koki un krūmi, kas var radīt noēnojumu un apdraudēt atklātai ainavai pielāgojušos augus, arī retus un aizsargājamus. Tādēļ nepieciešams kokus un krūmus izcirst.

Balzāmkārkls jeb parastā purvmirte, Sarkanās grāmatas suga Latvijā | Autors: Māra Pakalne

Balzāmkārkls jeb parastā purvmirte, Sarkanās grāmatas suga Latvijā | Autors: Māra Pakalne

Projekta komanda – projekta vadītāja Māra Pakalne, vadītāja asistents Krišjānis Libauers, purvu eksperte Līga Strazdiņa – devās uz Pēterezera vigu, lai kartētu purvu biotopus un noteiktu, kurās purva daļās nepieciešama apsaimniekošana. Konstatēts, ka blīvākais koku un krūmu stāvs izveidojies pie dabas takas pie Lielā un Mazā Pēterezera.

Skats uz Pēterezera vigas centrālo daļu no kangara | Autors: Krišjānis Libauers

Skats uz Pēterezera vigas centrālo daļu no kangara | Autors: Krišjānis Libauers