Ekspedīcijas uz Dāvida dzirnavu avotiem

PUBLICĒTS: 11. 11. 2015

Projekta “Mitrāji” sugu un biotopu ekperti augustā un septembrī devās vairākās ekspedīcijās uz Dāvida dzirnavu avotiem, kas atrodas Gaujas nacionālā parka dienvidu daļā Vaives upes krastā pie Dāvida dzirnavām. Avotu ūdens satur dzelzs hidroksīdus un kalcija karbonātus, tādēļ strautiņu gultne ir iekrāsota oranžbrūnā krāsā. Ap Dāvida avotu izplūdes vietu sastopami divi reti un aizsargājami biotopi – minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji un avoti, kas izgulsnē avotkaļķi.

Dāvida dzirnavu avoti. Autore: Māra Pakalne.

Dāvida dzirnavu avoti. Autore: Māra Pakalne.

Biotops minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji. Autore: Māra Pakalne.

Biotops minerālvielām bagāti avoti un avoksnāji. Autore: Māra Pakalne.

Pie avotiem bieži sastopamas dažādas grīšļu Carex sp. sugas, lēdzerkste Cirsium oleraceum, parastā ciņusmilga Deschampsia cespitosa, pamīšlapu pakrēslīte Chrysosplenium alternifolium, purva neaizmirstule Myosotis palustris, purva purene Caltha palustris, kā arī dažādas sūnu sugas, piemēram, Filibēra ežlape Thuidium assimile, plūksnainā spuraine Rhytidiadelphus subpinnatus un parastā ūsaine Cirriphyllum piliferum. Avotu apkārtnē sastopamas arī divas sprigaņu sugas – puķu sprigane Impatiens glandulifera un sīkziedu sprigane Impatiens parviflora. Abas sugas ir invazīvas – nav raksturīgas Latvijas florai.

Puķu sprigane Impatiens glandulifera. Autore: Māra Pakalne.

Puķu sprigane Impatiens glandulifera. Autore: Māra Pakalne.

Sīkziedu sprigane Impatiens parviflora. Autore: Māra Pakalne.

Sīkziedu sprigane Impatiens parviflora. Autore: Māra Pakalne.

Pēdējos gados Dāvida dzirnavu avotu apkārtnē ir ieviesusies ļoti agresīva suga – Sosnovska latvānis Heracleum sosnowsky, kas strauji izplatās un nomāc avoksnājiem raksturīgās sugas, kā arī traucē piekļūšanu avotiem. Latvāņiem augot pie upes, pastāv risks, ka auga sēklas izplatīsies arī Vaives upes lejtecē. Lai ierobežotu latvāņa izplatību, projekta “Mitrāji” ietvaros paredzēts veikt regulāru šīs sugas pļaušanu.

Sosnovska latvānis Heracleum sosnowsky. Autore: Māra Pakalne.

Sosnovska latvānis Heracleum sosnowsky. Autore: Māra Pakalne.