Ekspedīcijas uz Slīteres nacionālo parku

PUBLICĒTS: 22. 07. 2016

Visas vasaras garumā LIFE+ “Mitrāji” projekta darbinieki dosies ekspedīcijās uz projekta vietām, lai veiktu purvu hidroloģijas un biotopu izpēti. Slīteres nacionālajā parkā atrodas četras projekta vietas – Bažu purvs, Kukšupes viga, Pēterezera viga un Jušu avoti. Vasaras vidū visintensīvākie lauka darbi norit vigās – jūnija beigās projekta komandai pievienojās mitrāju eksperti prof. Ab Grootjaus no Nīderlandes un prof. Leslaw Wolejko no Polijas, ar kuriem kopīgi tika apsekots vigu un kangaru komplekss, lai noskaidrotu, kādēļ vigas strauji aizaug ar kokiem un krūmiem.

Veicot veģetācijas parauglaukumu aprakstu, jūnija sākumā purvu ekspertes Māra Pakalne un Līga Strazdiņa vigās konstatēja dižo aslapi Cladium mariscus, kas šajā aizsargājamā teritorijā līdz šim vēl nebija atrasta. Dižā aslape ir grīšļu dzimtas augs, kas veido blīvas audzes gar ezeriem un kaļķainos zāļu purvos. Suga ir iekļauta īpaši aizsargājamo sugu sarakstā, kā arī Latvijas Sarkanās grāmatas 3. kategorijā.

Lauka darbu veikšana. Foto: K.Libauers.

Lauka darbu veikšana. Foto: K.Libauers.

Hidroloģiskie pētījumi. Foto: Māra Pakalne.

Hidroloģiskie pētījumi. Foto: M.Pakalne.

Pēterezera viga. Foto: Māra Pakalne.

Pēterezera viga. Foto: M.Pakalne.

 

Lauka darbu filmēšana. Foto: Māra Pakalne.

Lauka darbu filmēšana. Foto: M.Pakalne.

Dižā aslape Cladium mariscus. Foto: M.Pakalne,

Dižā aslape Cladium mariscus. Foto: M.Pakalne,

Slīteres nacionālā parka vigas ir bagātas ar orhidejām. Stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata. Foto: Māra Pakalne.

Slīteres nacionālā parka vigas ir bagātas ar orhidejām. Stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata. Foto: M.Pakalne.