Publicēta filma par Raunas Staburaga apsaimniekošanu

PUBLICĒTS: 29. 09. 2017

LIFE+ projekta “Mitrāji” ietvaros plānots uzņemt par četrām projekta vietām – Slīteres nacionālo parku, Gaujas nacionālo parku, dabas liegumu “Ziemeļu purvi” un dabas liegumu “Raunas Staburags”. Līdz šim ir tapusi pirmā filma par Raunas Staburagu, tā aizsardzību un apsaimniekošanu.

Filma izstrādāta sadarbībā ar nodibinājumu “Moderno tehnoloģiju attīstības fonds“.