Foto un multimediju izstāde ceļo uz Kuldīgu

PUBLICĒTS: 14. 12. 2016

Decembrī foto un multimediju izstāde  “Purvā no -30°C līdz +30°C”, kas tapusi LIFE+ projekta “Mitrāji” ietvaros, būs apskatāma V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā Piltenes ielā 25, Kuldīgā. Izstāde ģimnāzijā tika atklāta 06. decembrī ar četrām nodarbībām devīto klašu skolēniem par purviem Latvijā, purvu veidošanos, purvos sastopamajām augu un dzīvnieku sugām un citiem tematiem. Nodarbībās iegūtās zināšanas skolēniem būs iespējams nostiprināt, apskatot foto un multimediju izstādi gan ģeogrāfijas un bioloģijas nodarbībās, gan arī brīvajā laikā.

2017. gada sākumā izstādes ceļos uz Pūņu pamatskolu Talsu novadā.

Multimediju izstāde. Foto izstāde. Foto: K.Libauers.

Multimediju izstāde. Foto: K.Libauers.

Multimediju izstādi skolēni izmanto ģeogrāfijas stundu laikā. Foto: K.Libauers.

Multimediju izstādi skolēni izmantos ģeogrāfijas un bioloģijas stundu laikā. Foto: K.Libauers.

Foto izstāde. Foto: K.Libauers.

Foto izstāde. Foto: K.Libauers.

Foto izstāde. Foto: K.Libauers.

Foto izstāde. Foto: K.Libauers.