Foto un multimediju izstāde Mazsalacā

PUBLICĒTS: 14. 09. 2016

Līdz 27.09. LIFE+ projekta “Mitrāji” foto un multimediju izstāde “Purvā no -30 līdz +30°C” būs apskatāma Mazsalacas bibliotēkā Parka ielā 9-2, Mazsalacā.

Mazsalacas novadā atrodas viena no projekta teritorijām – dabas liegums “Ziemeļu purvi”, kur sastopamas tādas retas un aizsargājamas sugas kā pundurbērzs Betula nana, dzeltenā dzegužkurpīte Cypripedium calceolus, alu spulgsūna Schistostega pennata, baltpieres zoss Anser albifrons, dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria un klinšu ērglis Aquila chrysaetos.

Oktobrī izstāde būs skatāma Kolkas Tautas namā.

Izstādes plakāts. Foto: K.Libauers.

Izstādes plakāts. Foto: K.Libauers.

Fotoizstāde. Foto: K.Libauers.

Fotoizstāde. Foto: K.Libauers.

Multimediju izstāde. Foto: K.Libauers.

Multimediju izstāde. Foto: K.Libauers.