Foto un multimediju izstāde Talsu novada muzejā

PUBLICĒTS: 06. 02. 2017

Februārī LIFE+ projekta “Mitrāji” ietvaros izveidotā foto un multimediju izstāde “Purvā no -30°C līdz +30°C” būs apskatāma Talsu novada muzejā Kārļa Mīlenbaha ielā 19, Talsos.

Februāris ir mitrāju mēnesis, jo 1971. gada 2. februārī Irānas pilsētā Ramsārē tika parakstīta  konvencija „Par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi” jeb plašāk zināma kā Ramsāres konvencija. Lai atzīmētu mitrāju mēnesi, vietējo skolu bioloģijas, ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāji muzejā plāno vadīt nodarbības par mitrājiem.

Martā izstāde tiks izstādīta Kandavā, bet aprīlī – Saldū.

Fotoizstāde  “Purvā no -30°C līdz +30°C”. Foto: J.Dzilna.

Fotoizstāde “Purvā no -30°C līdz +30°C”. Foto: J.Dzilna.

 

Fotoizstāde  “Purvā no -30°C līdz +30°C”. Foto: J.Dzilna.

Fotoizstāde “Purvā no -30°C līdz +30°C”. Foto: J.Dzilna.

 

Fotoizstāde  “Purvā no -30°C līdz +30°C”. Foto: J.Dzilna.

Fotoizstāde “Purvā no -30°C līdz +30°C”. Foto: J.Dzilna.

 

Multimediju izstāde. Foto: J.Dzilna.

Multimediju izstāde par mitrājiem. Foto: J.Dzilna.