Foto

Bažu purvs

Dažādos laika posmos tapušie attēli Bažu purvā Slīteres nacionālajā parkā

Kukšupes viga un Pēterezera viga

Dažādos laika posmos tapušie attēli kangaru-vigu kompleksā Slīteres nacionālajā parkā

Sudas-Zviedru purvs

Dažādos laika posmos tapušie attēli Sudas-Zviedru purvā Gaujas nacionālajā parkā

Dāvida avoti

Dažādos laika posmos tapušie attēli Dāvida dzirnavu avotos Gaujas nacionālajā parkā

Raunas Staburags

Dažādos laika posmos tapušie attēli Raunas Staburaga dabas liegumā

Ziemeļu purvi

Dažādos laika posmos tapušie attēli dabas liegumā Ziemeļu purvos

Bažu purva telpiskais modelis

Bažu purva un tam piegulošas teritorijas trīsdimensiju (3D) modelis. Dundagas pacēluma senkrasts un modelētais Senās jūras līmenis Bažu purva teritorijā.