Izdots pirmais informatīvais buklets

PUBLICĒTS: 30. 11. 2014

LIFE13 NAT/LV/000578 projekta „Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” plānoto aktivitāšu ietvaros izdots informatīvs buklets, kurā stāstīts ne tikai par projekta mērķiem un plānotajām aktivitātēm, bet arī skaidrots, kādēļ mitrāju aizsardzība ir nozīmīga ikviena cilvēka dzīvē.

Projekta ievadbuklets