Izstāde “Purvā no -30°C līdz +30°C” Dobeles Kultūras namā

PUBLICĒTS: 19. 06. 2017

Līdz 07. jūlijam LIFE+ projekta “Mitrāji” foto un multimediju izstāde “Purvā no -30°C līdz +30°C” būs apskatāma Dobeles Kultūras namā, Baznīcas ielā 6, Dobelē.

Izstādē izvietotas fotogrāfijas, kuras uzņēmuši projekta darbinieki  sadarbībā ar foto draugu kopu „Fotomobilizācija” un dabas foto entuziastiem. Fotogrāfijās iemūžinātas ekspedīcijas uz projekta vietām – Gaujas nacionālo parku, Slīteres nacionālo parku, dabas liegumiem „Ziemeļu purvi” un „Raunas Staburags”, mitrāju biotopi – zemā, augstā un pārejas tipa purvi, avoti, avoksnāji, kā arī mitrājos sastopamās augu un dzīvnieku sugas. Kā liecina izstādes nosaukums, fotogrāfi purvos ir devušies ne tikai vasaras karstumā, bet arī ziemas spelgonī , ikreiz tos ieraugot pavisam citā gaismā.

Izstāde Dobeles Kultūras namā. Foto: K.Libauers.

Izstāde Dobeles Kultūras namā. Foto: K.Libauers.

Izstāde Dobeles Kultūras namā. Foto: K.Libauers.

Izstāde Dobeles Kultūras namā. Foto: K.Libauers.