Izstāde “Purvā no -30°C līdz +30°C” Kandavas novada muzejā

PUBLICĒTS: 22. 03. 2017

Līdz 04. aprīlim LIFE+ projekta “Mitrāji” foto un multimediju izstāde “Purvā no -30°C līdz +30°C” būs apskatāma Kandavas novada muzejā Talsu ielā 11, Kandavā.

Izstādē izvietotas fotogrāfijas, kuras uzņēmuši projekta darbinieki  sadarbībā ar foto draugu kopu „Fotomobilizācija” un dabas foto entuziastiem. Fotogrāfijās iemūžinātas ekspedīcijas uz projekta vietām – Gaujas nacionālo parku, Slīteres nacionālo parku, dabas liegumiem „Ziemeļu purvi” un „Raunas Staburags”, mitrāju biotopi – zemā, augstā un pārejas tipa purvi, avoti, avoksnāji, kā arī mitrājos sastopamās augu un dzīvnieku sugas. Kā liecina izstādes nosaukums, fotogrāfi purvos ir devušies ne tikai vasaras karstumā, bet arī ziemas spelgonī , ikreiz tos ieraugot pavisam citā gaismā.

Aprīlī un maijā izstāde būs apskatāma Skrundas kultūras namā un Brocēnu vidusskolā.

Multimediju izstāde par purviem Latvijā. Foto: Sarma Anģēna.

Multimediju izstāde par purviem Latvijā. Foto: Sarma Anģēna.

Foto izstāde „Purvā no -30° līdz +30°. Foto: Sarma Anģēna.

Foto izstāde „Purvā no -30° līdz +30°. Foto: Sarma Anģēna.

Foto izstāde „Purvā no -30° līdz +30°. Foto: Sarma Anģēna.

Foto izstāde „Purvā no -30° līdz +30°. Foto: Sarma Anģēna.