Izveidoti četri bukleti par LIFE+ projekta “Mitrāji” vietām

PUBLICĒTS: 06. 09. 2018

LIFE+ projekta “Mitrāji” ietvaros publicēti četri bukleti par katru no projekta teritorijām – Slīteres Nacionālo parku, dabas liegumiem “Ziemeļu purvi” un “Raunas Staburags”, kā arī par Gaujas Nacionālo parku. Bukletos apkopoti dati par teritorijās sastopamajiem mitrāju biotopiem, augu un dzīvnieku sugām, kā ar arī projekta laikā veiktajām aktivitātēm un cita informācija.

Bukleti elektroniskā formātā:

Mitrāji Slīteres nacionālajā parkā
Mitrāji Gaujas nacionālajā parkā
Mitrāji dabas liegumā “Raunas Staburags”
Mitrāji dabas liegumā “Ziemeļu purvi”
Projekta bukleti. Foto: M.Pakalne.

Projekta bukleti. Foto: M.Pakalne.