Izvietoti informācijas stendi par visām projekta teritorijām

PUBLICĒTS: 05. 01. 2018

LIFE “Mitrāji” projekta aktivitāšu skaidrošanai un dabas vērtību popularizēšanai projekta vietās sagatavoti četri informācijas stendi. Planšetu maketa autore ir Mg. biol., Bc. art. Lauma Strazdiņa. Planšetes drukātas SIA “Divi simti Divi”, konstrukcijas gatavotas SIA “Pacis”. Elektroniskā formātā informācijas paneļi apskatāmi mājas lapas sadaļā Atskaites.

Informācijas stendu izvietošanas vietas. Autore: Līga Strazdiņa

Informācijas stendu izvietošanas vietas (kartē norādītas ar zaļu kvadrātu). Autore: Līga Strazdiņa

Stends par Slīteres nacionālo parku izvietots bezmaksas automašīnu stāvlaukumā pie Dabas izglītības centra «Slītere» Šlīteres bākā. Vietas koordinātas X388400 Y397996 (LKS-92), N57° 37.583′ E022° 17.518′. Ērtākā piekļuve ar personisko transportlīdzekli pa autoceļu P125 Talsi-Dundaga-Mazirbe. Stāvlaukumā vēl citā stendā pieejama plašāka informācija par dabas un kultūras vērtībām Slīteres nacionālajā parkā.

Stends par Gaujas nacionālo parku izvietots bezmaksas automašīnu stāvlaukumā Siguldas A daļā, Peltes ciemā, netālu no pilsētas robežas autoceļa A2 (E77) jeb Vidzemes šosejas malā. Vietas koordinātas X334902 Y554423 (LKS-92), N57° 09.248′ E024° 53.977′, orientieris ir motelis Bucefāls. Stāvlaukumā apskatāms arī stends par tūrisma iespējām Siguldā un pilsētas apkārtnē.

Informācijas stends Šlīterē par Bažu purvu un vigu-kangaru kompleksu

Informācijas stends Šlīterē par Bažu purvu un vigu-kangaru kompleksu

Informācijas stends Siguldā par Sudas-Zviedru purvu un Dāvida dzirnavu avotiem

Informācijas stends Siguldā par Sudas-Zviedru purvu un Dāvida dzirnavu avotiem

Stends par dabas liegumu “Raunas Staburags” izvietots bezmaksas automašīnu stāvlaukumā, kas ierīkots Raunas Staburags apmeklētājiem. Nokļūšana no apdzīvotas vietas Rauna centra DR virzienā pa Cēsu ielu un tālāk nogriežoties pa Miera ielu. Vietas koordinātas X354470 Y596252 (LKS-92), N57° 19.379′ E025° 35.905′. Stāvlaukumā apskatāms vēl cits stends par Raunas Staburaga veidošanos un dabas lieguma aizsardzības vēsturi.

Stends par dabas liegumu “Ziemeļu purvi” izvietots Mazsalacas novada Ramatas pagasta Ramatas ciemā bezmaksas automašīnu stāvlaukumā netālu no Ramatas pagasta pārvaldes un bibliotēkas ēkas “Ķīši”. Vietas koordinātas X423674 Y559508 (LKS-92), N57° 57.048′ E025° 00.324′. Ērtākā piekļuve ar personisko transportlīdzekli pa autoceļu V164 Igaunijas robeža (Ramata) – Mazsalaca – Vilzēni – Dikļi. Stāvlaukumā izvietots vēl cits informācijas stends par tūrisma iespējām Ziemeļvidzemē.

Informācijas stends Raunā par dabas liegumu "Raunas Staburags"

Informācijas stends Raunā par dabas liegumu “Raunas Staburags”

Informācijas stends Ramatā par dabas liegumu "Ziemeļu purvi"

Informācijas stends Ramatā par dabas liegumu “Ziemeļu purvi”