Konference par mitrāju aizsardzību un apsaimniekošanu, 11.-12.07.2017.

PUBLICĒTS: 01. 02. 2017

LIFE+ projekta “Mitrāji” komanda aicina piedalīties starptautiskā konferencē par mitrāju aizsardzību un apsaimniekošanu. Konference notiks Rīgā no 11. līdz 12. jūlijam.

Reģistrācija, dalības maksa

Reģistrācija konferencei ir slēgta.

Vietējiem interesentiem dalība konferencē ir bezmaksas.

Plakātu prezentācijas

Ja konferencē vēlaties prezentēt savu plakātu, lūdzu līdz š.g. 31.maijam iesniegt plakāta kopsavilkumu 100-150 vārdu garumā, sūtot e-pastu projekta sabiedrisko attiecību koordinatorei Martai Baumanei uz marta.baumane@lu.lv. Kopsavilkums jāiesniedz angļu valodā.

Programma

11.07.2017.

9.30 Registration.
10.00 Opening of the Conference
10.10 Māra Pakalne, University of Latvia. Wetland conservation and management in Latvia.
10.30 Jüri-Ott Salm, Marko Kohv, Estonian Fund for Nature. LIFE Mires Estonia, Raised bog restoration experience in Estonia.
10.50 Nerijus Zableckis, Lithuanian Fund for Nature. LIFE Aukštumala (Lithuania).
11.10 Coffee break, poster session.
11.40 Karen Poulsen, Peter Hahn, Danish Nature Agency. Restoration of a 5.000 ha raised bog – an example from Denmark.
12.00 Andrew Cole, Natural England. Peatland restoration in LIFE Cumbria BogLIFE project (United Kingdom).
12.20 Reijo Hokkanen, Parks & Wildlife Finland. Peatland restoration experience from Finland.
12.40 Andrey Sirin, Institute of Forest Science Russian Academy of Sciences. Peatland diversity and restoration in Russia.
13.00 Lunch.
14.00 Olga Galanina,  St.Petersburg University. Diversity of mire types in karst landscapes (Arkhangelsk region, Russia).
14.20 Agnese Priede, Nature Conservation Agency. Recently developed Mire Restoration Guidelines for Latvia.
14.40 Viktar Fenchuk, Belovezhskaja pushcha National park. Large scale peatland restoration projects in Belarus – outcomes and challenges.
15.00 Pawel Pawlaczyk, Naturalists Club. Alkaline fens conservation in Poland.
15.20 Meelis Tambets, Mart Thalfeldt, Eesti Loodushoiu Keskus. Freshwater habitats in Estonia and LIFE.
15.40 Ab Grootjans, Leslaw Wolejko, Oļģerts Aleksāns, Māra Pakalne. Wetland research in Slītere National Park (Latvia).
16.00 Coffee break, poster session.
16.30 Oļģerts Aleksāns, University of Latvia. Hydrological studies and monitoring within the LIFE project Wetlands (Latvia).
16.50 Dominik Zak, Jörg Gelbrecht, Bärbel Tiemeyer, Rob McInnes, Jürgen Augustin, Anke Günther, Gerald Jurasinski, Germany. How to manage and monitor carbon sequestration in rewetted peatlands.
17.10 Franziska Tanneberger, Greifswald University, Germany. Peatland conservation in Europe and the European Mires Book.
17.30 Closing remarks.

12.07.2017.

9.00 Departure from Riga.
9.30 Field trip to Melnais Lake Nature Reserve.
13.00 Lunch break.
14.00 Field trip to Sudas-Zviedru Mire.
17.00 Field trip to Raunas Staburags.
19.30-20.00 Arrival in Riga.

Konferences otrajā dienā, 12.jūlijā tiks organizēta ekskursija uz Gaujas nacionālo parku, Raunas Staburagu un Melnā ezera purvu. Ekskursijas dalībniekiem būs iespēja apskatīt tādus mitrāju biotopus kā Aktīvi augstie purvi (7110), Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās (7120), Pārejas purvi un slīkšņas (7140) un Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus (7220*).

Dabas liegums “Melnā ezera purvs” ir viena no LIFE projekta “Augstie purvi” (2010-2013) projekta vietām. Projekta ietvaros purvā tika veikta hidroloģiskā režīma stabilizēšana. Melnā ezera purvā sastopamas dažādas putnu sugas, piemēram, ūpis Bubo bubo, purva tilbīte Tringa glareola un ormanītis  Porzana porzana.

Sudas-Zviedru purvs ir Gaujas nacionālā parka lielākais purvs, tas aizņem 2575 hektārus lielu platību. Šeit sastopamas vairākas retas un aizsargājamas augu un dzīvnieku sugas, piemēram, ciņu mazmeldrs Trichophorum cespitosum, kas ierakstīts Latvijas Sarkanās grāmatas III kategorijā, kā arī iekļauts Īpaši aizsargājamo sugu sarakstā.

Dabas liegumā “Raunas Staburags” atrodas unikāls objekts – saldūdens kaļķieža krauja, kas sasniedz 3,5 m augstumu un 17 platumu. Staburags ir nozīmīga kaļķainu augteņu sūnu atradne, tur sastopamas tādas sugas kā mainīgā avotspalve Palustriella commutata un paparžu dzīslenīte Cratoneuron filicinum. 

Norises vieta

Konference notiks Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā (http://www.tornakalns.lv/) Rīgā, Jelgavas ielā 1 (https://goo.gl/mCF20g).

Nozīmīgi datumi

Pirmais cirkulārs – jānvāris

Otrais cirkulārs – februāris

Reģistrācija – februāris-maijs

Trešais cirkulārs – maijs

Ceturtais cirkulārs – jūnijs

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par konferenci, rakstiet e-pastu projekta sabiedrisko attiecību speciālistei Martai Baumane marta.baumane@lu.lv

 

Konference tiek rīkota LIFE+ projekta “Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” LIFE13 NAT/LV/000578 ietvaros. Projektu finansē Eiropas Komisija un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte un sadarbības partneri – SIA „RIDemo”, SIA „E Būvvadība”, nodibinājums “Moderno tehnoloģiju attīstības fonds“, Igaunijas dabas fonds (SA Eestimaa Looduse Fond) un Dipholcas purva apvienība (BUND Diepholzer Moorniederung).

Augstais purvs miglā Foto: M.Pakalne.

Augstais purvs miglā. Foto: M.Pakalne.

Raunas Staburags. Foto: M.Pakalne.

Raunas Staburags. Foto: M.Pakalne.

Melnā ezera purvs. Foto: A.Slišāns

Melnā ezera purvs. Foto: A.Slišāns

Sudas-Zviedru purvs. Foto: M.Pakalne.

Sudas-Zviedru purvs. Foto: M.Pakalne.

Magelāna sfagns Sphagnum magellanicum. Foto: M.Pakalne.

Magelāna sfagns Sphagnum magellanicum. Foto: M.Pakalne.