Projekta Konsultatīvās padomes ceturtā sanāksme

PUBLICĒTS: 04. 11. 2016

Šā gada 25.oktobrī Latvijas Universitātes Botāniskā dārza Palmu mājā notika LIFE+ projekta “Mitrāji” Konsultatīvās padomes ceturtā sanāksme, kurā projekta darbinieki sniedza atskatu par pēdējā pusgadā istenotajiem pasākumiem. Sanāksmē piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts vides dienesta, Valsts meža dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes, Latvijas vides aizsardzības fonda, kā arī pašvaldību pārstāvji. Konsultatīvās padomes sēdi atklāja un vadīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Sugu un biotopu aizsardzības nodaļas vecākā referente Linda Teša.

Projekta Konsultatīvās padomes sanāksmes dalībnieki. Foto: J.Dzilna.

Projekta Konsultatīvās padomes sanāksmes dalībnieki. Foto: J.Dzilna.

Projekta vadītāja Māra Pakalne klātesošos informēja par projekta galvenajām aktivitātēm, kas veiktas pēdējo sešu mēnešu laikā. Projekta teritorijās ir veikti hidroloģiskie, ģeoloģiskie un veģetācijas pētījumi, kā arī veģetācijas un hidroloģiskais monitorings. Dabas liegumā „Raunas Staburags” un Dāvida dzirnavu avotos Gaujas nacionālajā parkā ir uzsākta latvāņa izplatības samazināšana. Sadarbībā ar SIA „E-būvvadība” norit aizsprostu izbūves tehnisko projektu saskaņošana.

Projekta ietvaros ir izstrādāts Slīteres nacionālā parka Purvu apsaimniekošanas plāns, kas jūnijā tika prezentēts Dabas aizsardzības pārvaldes, kā arī Kolkas pagasta pārstāvjiem un citiem interesentiem. Šā gada jūnijā notika divi pieredzes apmaiņas semināri, kuros piedalījās LIFE projekts «Life – Lasy Janowskie PL – In harmony with nature- Life + for Janowskie Forest» no Polijas un «Cumbrian BogsLIFE+ – Restoration of degraded lowland raised bogs on three Cumbrian SCI/SACs» no Lielbritānijas.

Projekta vadītāja Projektu un tā aktivitātes ir prezentējusi Eiropas veģetācijas izpētes projekta konferencē Romā un Mitrāju zinātnieku konferencē Potsdamā. Vasaras otrajā pusē tika sagatavota Projekta vidusposma atskaite, savukārt šā gada 12. un 22.augustā Projektā viesojās Eiropas Komisijas LIFE projektu monitoringa eksperts Rolands Ratfelders.

Projekta vadītāja Māra Pakalne. Foto: J.Dzilna.

Projekta vadītāja Māra Pakalne. Foto: J.Dzilna.

Sanāksmes turpinājumā sugu un biotopu eksperte Līga Strazdiņa informēja Konsultatīvās padomes pārstāvjus par latvāņa apkarošanas metodēm un rezultātiem dabas liegumā „Raunas Staburags” un Dāvida dzirnavu avotos Gaujas nacionālajā parkā. Decembrī plānots apkopot veģetācijas monitoringa rezultātus, savukārt 2017.gadā atkārtoti apsekot teritorijas, kā arī veikt latvāņa ierobežošanu, ja tas būs nepieciešams.

Hidroģeoloģs Oļģerts Aleksāns iepazīstināja klātesošos ar hidroloģiskā monitoringa rezultātiem Bažu purvā, Ziemeļu purvos un Sudas-Zviedru purvā. Šā gada vasarā Slīteres nacionālā parka vigu kompleksā un dabas liegumā “Ziemeļu purvi” sadarbībā ar kolēģiem no Nīderlandes un Polijas veikti  hidroloģiskie pētījumi, kuri tiks izmantoti apsaimniekošanas pasākumu plānošanā. Projekta sadarbības partnera SIA “E-Būvvadība” pārstāvis Mārtiņš Kandis informēja par tehnisko projektu izstrādes gaitu.

Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Marta Baumane sniedza atskatu par sabiedrības informēšanas pasākumiem. Pēdējā pusgada laikā Projekta komanda ir piedalījusies tādos nozīmīgos pasākumos kā Starptautiskā augu aizsardzības diena un NATURA 2000 diena,  Slīteres ceļotāju diena, kā arī Zinātnieku nakts. Šā gada jūnijā tika rīkots seminārs Vidzemes reģiona skolotājiem, bet septembrī – Kurzemes reģiona skolotājiem. Foto un multimediju izstāde izstādīta deviņās skolās, bibliotēkās un muzejos Vidzemē; pašlaik tā atrodas Kolkas tautas namā un būs apskatāma līdz mēneša beigām.

Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Marta Baumane. Foto: J.Dzilna.

Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Marta Baumane. Foto: J.Dzilna.

Jānis Dzilna no “Moderno tehnoloģiju attīstības fonds” iepazīstināja klātesošos ar projekta filmu uzņemšanas gaitu, kā arī demonstrēja video, kas uzņemti Slīteres nacionālajā parkā. Jūnijā Raunā sadarbībā ar Laumu Strazdiņu no Latvijas Universitātes Botāniskā dārza tika rīkota radošā darbnīca bērniem „Radi un rādi”. Šādas radošās darbnīcas plānots organizēt arī citviet Latvijā, tādējādi papildinot ceļojošo foto un multimediju izstādi.

Sanāksmes noslēgumā M.Pakalne sniedza pārskatu par Projekta finansēm.

Prezentācijas

Projekta pasākumu rezultāti. M.Pakalne

Latvāņa platības samazināšana. L.Strazdiņa

Hidroloģiskais monitorings. O.Aleksāns

Tehnisko projektu izstrāde. M.Kandis

Sabiedrības informēšanas pasākumi. M.Baumane

Projekta filmu uzņemšanas gaita. J.Dzilna