Latvijas Universitātes 77. starptautiskajā konferencē LIFE+ projekts “Mitrāji” dalās pieredzē par sfagnu reintrodukciju

PUBLICĒTS: 11. 02. 2019

Latvijas Universitātes 77. starptautiskās konferences ietvaros 2019. gada 7. februārī LU Botāniskajā dārzā norisinājās Augu selekcijas un introdukcijas sesija. Tajā LIFE+ projekta “Mitrāji” purvu eksperte Līga Strazdiņa referēja par izmantoto metodiku un rezultātiem sfagnu un citu purva augu reintroducēšanas eksperimentā, kas veikts Sudas-Zviedru purvā, Gaujas nacionālajā parkā.

Purvu eksperte Līga Strazdiņa iepazīstina ar sfagnu reintroducēšanas metodiku. Foto: Lauma Strazdiņa

Laikā no 2017. gada oktobra līdz 2018. gada oktobrim purva degradētajā daļā veikta sfagnu reintroducēšana 1 ha platībā, izmantojot adaptētu t.s. Kanādas metodi. Tā ietver kūdras virsmas sagatavošanu un atbrīvošanu no blīvā sīkkrūmu stāva, sfagnu fragmentu reintroducēšanu ar noteiktu attālumu citam no cita un noslēdzošo etapu – laukuma pārklāšanu ar skraju salmu kārtu.

Reintroducētie sfagnu fragmenti Sudas-Zviedru purvā. Foto: Līga Strazdiņa

Kā novērots 2018. gada rudenī, nepietiekamais nokrišņu daudzums 2018. gada vasarā nav bijis labvēlīgs daļai reintroducēto sfagnu fragmentu, kas ir izkaltuši. Tomēr konstatēta pozitīva tendence, ka izkaltušie sfagnu ciņi kalpo kā substrāts citiem augstā purva augiem – apaļlapu rasenei, baltmeldram, lācenei, sila virsim u.c.

Sfagnu cinis vienu gadu pēc eksprimenta Sudas-Zviedru purvā. Foto: Līga Strazdiņa

Pilns ziņojuma saturs.

Detalizētāka informācija par metodi un rezultātiem atrodama projekta atskaitē.

Plašāk par konferences sesijā izskanējušiem referātiem lasīt tēžu krājumā.

Latvijas Universitātes 77. starptautiskās konferences programma atrodama šeit.