LIFE+ projekts “Mitrāji” sveic Pasaules mitrāju dienā

PUBLICĒTS: 02. 02. 2017

1971. gada 2. februārī Irānas pilsētā Ramsārē tika parakstīta konvencija „Par starptautiskas nozīmes mitrājiem, īpaši kā ūdensputnu dzīves vidi”, plašāk pazīstama kā Ramsāres konvencija. Konvencijas mērķis ir nodrošināt mitrāju aizsardzību un saprātīgu izmantošanu, uzsverot, ka mitrāji kā ekosistēmas ir ļoti nozīmīgi bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā, kā arī cilvēku labklājības nodrošināšanā. Latvijā konvencija tika pieņemta 1995. gadā, pašlaik valstī ir sešas Ramsāres vietas, tostarp arī dabas liegums “Ziemeļu purvi”, kas ir viena no LIFE+ projekta “Mitrāji” teritorijām.

Visā pasaulē 2. februāris ir zināms kā Pasaules mitrāju diena. LIFE+ projekta “Mitrāji” komanda aicina atzīmēt šo dienu, 05. februārī piedaloties pārgājienā uz Pirtsmeža purvu dabas liegumā “Ziemeļu purvi”. Plašāka informācija par pasākumu ir pieejama šeit.

Augstais purvs miglā. Foto: M.Pakalne.

Augstais purvs miglā. Foto: M.Pakalne.

https://vimeo.com/176604625