LIFE projektu pieredzes apmaiņa

PUBLICĒTS: 04. 07. 2016

No 7. līdz 10. jūnijam Latvijā norisinājās LIFE un LIFE+ projektu pieredzes apmaiņas pasākums, kurā piedalījās LIFE+ “Mitrāji”, LIFE “REstore” un “LIFE – Lasy Janowskie PL – In harmony with nature” no Polijas. Apmaiņas laikā dalībnieki dalījās pieredzē par mitrāju biotopu apsaimniekošanu, kā arī apskatīja Gaujas nacionālā parka, Ķemeru nacionālā parka un dabas lieguma “Ziemeļu purvi” mitrājus, kur apsaimniekošanas pasākumi jau ir veikti vai tos drīzumā plānots uzsākt.

Apmaiņas programma pieejama šeit: programma.

Apmaiņas pirmajā dienā Dabas aizsardzības pārvaldē dalībnieki prezentēja savus projektus un to ietvaros plānotās apsaimniekošanas aktivitātes. Savukārt 08.jūnijā projektu pārstāvji devās uz Sudas-Zviedru purvu, kas ir viena no projekta “Mitrāji” vietām, un veica purva stratigrāfijas, elektrovadītspējas un citus mērījumus, kā arī ievāca kūdras paraugus, lai vēlāk tos analizētu laboratorijā.

Pēc ekspedīcijas Sudas-Zviedru purvā dalībnieki devās uz Raunas Staburagu un Dāvida avotiem, kur purvu eksperte Līga Strazdiņa izklāstīja, ar kādām metodēm šajās teritorijās apkarota invazīvā suga Sosnovska latvānis Heracleum sosnowskyi.

L.Strazdiņa stāsta par plānotajiem biotopu apsaimniekošanas pasākumiem Sudas-Zviedru purvā. Foto: K.Libauers.

L.Strazdiņa stāsta par plānotajiem biotopu apsaimniekošanas pasākumiem Sudas-Zviedru purvā. Foto: K.Libauers.

Mērījumu veikšana Sudas-Zviedru purvā. Foto: K.Libauers.

Mērījumu veikšana Sudas-Zviedru purvā. Foto: K.Libauers.

Raunas Staburags. Foto: M.Pakalne.

Raunas Staburags. Foto: M.Pakalne.

 

9.jūnijā LIFE projektu pārstāvji devās uz dabas liegumā “Ziemeļu purvi” esošo Ramatas Lielezeru, Pirtsmeža purvu un Saklaura purvu. Viena no projekta “Mitrāji” aktivitātēm dabas liegumā ir purva dabiskā hidroloģiskā režīma atjaunošana, uz grāvjiem izbūvējot dambjus. Apmaiņas pēdējā dienā projektu pārstāvji devās uz Lielo ķemeru tīreli, kur kūdras laukos veiksmīgi atjaunota purvu veģetācija.

Apmaiņas dalībnieki Saklaura purvā dabas liegumā "Ziemeļu purvi". Foto: M.Pakalne.

Apmaiņas dalībnieki Saklaura purvā. Foto: M.Pakalne.

Apmaiņas laikā tika uzņemti video, kuri tiks iekļauti projekta filmās. Foto: K.Libauers.

Apmaiņas laikā tika uzņemti video, kurus izmantos projekta filmu veidošanā. Foto: K.Libauers.