Māca saprast purvu un tā vajadzību

PUBLICĒTS: 16. 02. 2016

Atzīmējot starptautisko mitrāju dienu, LIFE+ projekts “Mitrāji” sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 06. februārī interesentus aicināja piedalīties pārgājienā uz dabas liegumu “Ziemeļu purvi”. Pirms  pārgājiena projekta vadītāja Māra Pakalne un hidroģeoloģs Oļgerts Aleksāns stāstīja par dabas lieguma vērtībām, paveiktajiem darbiem, kā arī par projekta ietvaros ieplānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem. Neliels ieskats par pārgājiena laikā redzēto un piedzīvoto publicēts laikraksta “Liesma” 10. februāra numurā. Augsto purvu tematika tiks turpināta arī laikraksta ikmēneša pielikumā Zaļā lapa.

Raksts pieejams šeit.

Virši sarmā. Autore Māra Pakalne.

Virši sarmā. Autore Māra Pakalne.