Meliorācijas grāvju un purvu biotopu kartēšana Sudas-Zviedru purvā

PUBLICĒTS: 14. 08. 2014

Sudas-Zviedru purva dienvidu daļā veikta grāvju kartēšana, lai plānotu apsaimniekošanas pasākumus.

Meliorācijas grāvis Sudas-Zviedru purvā | Autors: Krišjānis Libauers

Meliorācijas grāvis Sudas-Zviedru purvā | Autors: Krišjānis Libauers

Sudas-Zviedru purvā meliorācijas grāvju sistēmas ierīkotas purva ziemeļu daļā pie Muižnieku ezera, kā arī purva dienvidu daļā netālu no Mores. Lai novērtētu, kāds ir grāvju sistēmas stāvoklis un kādi biotopi sastopami to apkārtnē, projekta komanda (projekta vadītāja Māra Pakalne, vadītāja asistents Krišjānis Libauers, purvu eksperte Līga Strazdiņa) devās ekspedīcijā. Lai orientētos teritorijā un uzzinātu vairāk par tās vēsturi, projekta darbiniekus pavadīja Gaujas nacionālā parka bijušais vides inspektors Uldis Saulītis.

Mūsu gids Uldis Saulītis | Autors: Krišjānis Libauers

Mūsu gids Uldis Saulītis | Autors: Krišjānis Libauers

Baltmeldru ieplaka | Autors: Krišjānis Libauers

Baltmeldru ieplaka | Autors: Krišjānis Libauers

Konstatēts, ka Padomju Savienības laikā raktie meliorācijas grāvji joprojām aktīvi nosusina purvu. Funkcionē arī tie grāvji, kurus pāraugusi zemsedzes veģetācija un kurus ir grūti identificēt, tādejādi apgrūtinot kartēšanu. Lielākoties grāvji ierīkoti purvainā mežā, lai nosusinātu augsni un iegūtu labākas bonitātes mežaudzi. Kūdras iegūšana šajā purva daļā gandrīz nav veikta, tomēr konstatēta negatīva nosusināšanas ietekme uz augstā purva biotopiem.

Kūdras ieguves vieta | Autors: Krišjānis Libauers

Kūdras ieguves vieta | Autors: Krišjānis Libauers

Biotopu kartēšana turpināta Kārtūžu ezera apkārtnē. Šeit nelielā teritorijā mozaīkveidā sastopami augstais, pārejas un zāļu purvs. Teritorijas bioloģisko daudzveidību veicina no Kārtūžu ezera izejoša ūdenstece, kas ir īpaši bagāta ar cūkaušu audzēm.

Kārtūžu ezers | Autors: Krišjānis Libauers

Kārtūžu ezers | Autors: Krišjānis Libauers

Ekspedīcijas komanda | Autors: Krišjānis Libauers

Ekspedīcijas komanda | Autors: Krišjānis Libauers