Notiks projekta Konsultatīvās padomes piektā tikšanās

PUBLICĒTS: 07. 04. 2017

Š.g. 24.aprīlī plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Botāniskā dārza Palmu mājas konferenču zālē notiks LIFE+ projekta “Mitrāji” Konsultatīvās padomes ceturtā sanāksme, kurā projekta darbinieki un sadarbības partneri informēs padomes pārstāvjus par pēdējā pusgada laikā paveikto, kā arī par plānotajiem darbiem.

Programma

13.00 – 13.10  Linda Teša, VARAM Dabas aizsardzības departamenta vecākā referente. Konsultatīvās padomes sanāksmes atklāšana.

13.10 – 13.30 Māra Pakalne, Latvijas Universitāte, projekta vadītāja. EK LIFE projekta „Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un atjaunošana Latvijā” pasākumu rezultāti.

13.30 – 13.50 Oļģerts Aleksāns, Latvijas Universitāte, projekta hidrologs. Hidroloģiskais monitorings projekta vietās.

13.50- 14.00  Alvis Bērziņš, SIA E-Būvvadība. Informācija par tehniskajiem projektiem hidroloģiskā režīma stabilizēšanai.

14.00- 14.20  Marta Baumane,  Latvijas Universitāte, sabiedrisko attiecību koordinatore. Projekta sabiedrības informēšanas pasākumi.

14.20- 14.40 Jānis Dzilna, Moderno tehnoloģiju attīstības fonds. Projekta filmu uzņemšanas gaita.

14.40 – 14.50 Māra Pakalne, Latvijas Universitāte, projekta vadītāja. Pārskats par projekta finansēm.

14.50          Diskusijas.

Programma

Foto: M.Pakalne

Foto: M.Pakalne