JAUNUMI

Degradēts augstais purvs Ziemeļu purvos | Autors: Māra Pakalne
Uzaicinājums uz dabas lieguma „Ziemeļu purvi” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas informatīvo sanāksmi
Aicinām visus interesentus piedalīties dabas lieguma „ ZIEMEĻU PURVI” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmē. Sanāksme notiks š.g. 15.decembrī plkst.
>>>
Ekspedīcija uz Pirtsmeža purvu dabas liegumā „Ziemeļu purvi”
Pirtsmeža purvā veikta biotopu kartēšana un hidroloģiskie mērījumi, ievākti paraugi purva paleoģeogrāfiskajiem pētījumiem un uzņemti kadri filmas gatavošanai par Ziemeļu
>>>
Eiropas Komisijas LIFE+13 projektu sanāksmē Londonā
2014. gada 20. oktobrī projekta vadītāja Dr. biol. Māra Pakalne un finanšu konsultante Gunta Sirmā piedalījās Eiropas Komisijas LIFE+13 projektu
>>>
Dabas liegumā „Raunas Staburags” veikta Sosnovska latvāņa atradņu kartēšana
Noskaidrota invazīvās augu sugas sastopamība dabas liegumā „Raunas Staburags”. Sosnovska latvānis Latvijā ieviests kā perspektīvs lopbarības augs ātraudzības, lielo lapu
>>>
Pastāvīgā biotopu monitoringa parauglaukumu ierīkošana pie Dāvida dzirnavu avotiem un Raunas Staburaga
Avotu izplūdes vietās ierīkoti biotopu monitoringa parauglaukumi. Lai saglabātu un aizsargātu retus avotu biotopus Dāvida dzirnavu avotos un pie Raunas
>>>
Pastāvīgā biotopu monitoringa parauglaukumu ierīkošana Slīteres nacionālajā parkā
Bažu purvā, Kukšupes vigā un Pēterezera vigā ierīkoti biotopu monitoringa parauglaukumi. Slīteres nacionālajā parkā saskaņā ar dabas apsaimniekošanas plānu paredzēta
>>>
Pastāvīgā biotopu monitoringa parauglaukumu ierīkošana dabas liegumā „Ziemeļu purvi”
Oļļas jeb Saklauru purvā ierīkota biotopu monitoringa parauglaukumu transekte ar trim parauglaukumiem. Ziemeļu purvos izrakti salīdzinoši maz meliorācijas grāvju. Tomēr
>>>
Pastāvīgā biotopu monitoringa parauglaukumu ierīkošana Sudas-Zviedru purvā
Divu dienu ekspedīcijā Sudas-Zviedru purvā ierīkotas divas biotopu monitoringa parauglaukumu transektes. Pēc vairākkārtējas Sudas-Zviedru purva apmeklēšanas secināts, ka hidroloģiskā režīma
>>>
Meliorācijas grāvju un purvu biotopu kartēšana Sudas-Zviedru purvā
Sudas-Zviedru purva dienvidu daļā veikta grāvju kartēšana, lai plānotu apsaimniekošanas pasākumus. Sudas-Zviedru purvā meliorācijas grāvju sistēmas ierīkotas purva ziemeļu daļā
>>>
Ekspedīcija uz Pēterezera vigu Slīteres nacionālajā parkā
Veikta izpēte Pēterezera vigā, lai plānotu apsaimniekošanas pasākumus. Slīteres nacionālajā parkā sastopams unikāls ģeoloģisks veidojums – kangaru-vigu komplekss. Tas radies
>>>
Ekspedīcija uz avotu izplūdes vietām Dāvida dzirnavu avotos un Raunas Staburagā
Sākta Sosnovska latvāņa audžu izplatības noteikšana avotu izplūdes vietās. Projekta komanda – projekta vadītāja Māra Pakalne, vadītāja asistents Krišjānis Libauers,
>>>
Projekta ekspedīcija uz dabas liegumu „Ziemeļu purvi”
Apmeklēta tālākā projekta vieta – Ziemeļu purvi pie Igaunijas robežas. Projekta komanda – projekta vadītāja Māra Pakalne, vadītāja asistents Krišjānis
>>>