JAUNUMI

Pastāvīgā biotopu monitoringa parauglaukumu ierīkošana pie Dāvida dzirnavu avotiem un Raunas Staburaga
Avotu izplūdes vietās ierīkoti biotopu monitoringa parauglaukumi. Lai saglabātu un aizsargātu retus avotu biotopus Dāvida dzirnavu avotos un pie Raunas
>>>
Pastāvīgā biotopu monitoringa parauglaukumu ierīkošana Slīteres nacionālajā parkā
Bažu purvā, Kukšupes vigā un Pēterezera vigā ierīkoti biotopu monitoringa parauglaukumi. Slīteres nacionālajā parkā saskaņā ar dabas apsaimniekošanas plānu paredzēta
>>>
Pastāvīgā biotopu monitoringa parauglaukumu ierīkošana dabas liegumā „Ziemeļu purvi”
Oļļas jeb Saklauru purvā ierīkota biotopu monitoringa parauglaukumu transekte ar trim parauglaukumiem. Ziemeļu purvos izrakti salīdzinoši maz meliorācijas grāvju. Tomēr
>>>
Pastāvīgā biotopu monitoringa parauglaukumu ierīkošana Sudas-Zviedru purvā
Divu dienu ekspedīcijā Sudas-Zviedru purvā ierīkotas divas biotopu monitoringa parauglaukumu transektes. Pēc vairākkārtējas Sudas-Zviedru purva apmeklēšanas secināts, ka hidroloģiskā režīma
>>>
Meliorācijas grāvju un purvu biotopu kartēšana Sudas-Zviedru purvā
Sudas-Zviedru purva dienvidu daļā veikta grāvju kartēšana, lai plānotu apsaimniekošanas pasākumus. Sudas-Zviedru purvā meliorācijas grāvju sistēmas ierīkotas purva ziemeļu daļā
>>>
Ekspedīcija uz Pēterezera vigu Slīteres nacionālajā parkā
Veikta izpēte Pēterezera vigā, lai plānotu apsaimniekošanas pasākumus. Slīteres nacionālajā parkā sastopams unikāls ģeoloģisks veidojums – kangaru-vigu komplekss. Tas radies
>>>
Ekspedīcija uz avotu izplūdes vietām Dāvida dzirnavu avotos un Raunas Staburagā
Sākta Sosnovska latvāņa audžu izplatības noteikšana avotu izplūdes vietās. Projekta komanda – projekta vadītāja Māra Pakalne, vadītāja asistents Krišjānis Libauers,
>>>
Projekta ekspedīcija uz dabas liegumu „Ziemeļu purvi”
Apmeklēta tālākā projekta vieta – Ziemeļu purvi pie Igaunijas robežas. Projekta komanda – projekta vadītāja Māra Pakalne, vadītāja asistents Krišjānis
>>>
Projekta ekspedīcija Slīteres nacionālajā parkā
Divu dienu ekspedīcijā kartēti biotopi augstajā purvā un vigās. Slīteres nacionālajā parkā (SNP) apmeklētas projekta teritorijas, lai kartētu purva biotopus
>>>
Projekta pirmā ekspedīcija uz Sudas-Zviedru purvu Gaujas nacionālajā parkā
Projekta komanda 2014. gada 26. jūnijā devās ekspedīcijā uz projekta teritoriju Sudas-Zviedru purvu, lai kartētu purva biotopus. Biotopu kartēšana, meliorācijas
>>>
Projekts pārstāv Latviju starptautiskā purvu izpētes seminārā Lietuvā
Projekta komanda no 11. līdz 13. jūnijam, 2014, piedalījās starptautiskā seminārā Šilutē, Lietuvā. Semināru rīko Lietuvas dabas fonds un finansē
>>>