JAUNUMI

Atzīmējot Starptautisko mitrāju dienu 2.02.2015.
Starptautiskajā mitrāju dienā, 2. februārī, LIFE+ projekta „Mitrāji” vadītāja Māra Pakalne un projekta sabiedrisko attiecību koordinatore Ieva Graudiņa-Šutko Latvijas Radio
>>>
Ekspedīcija uz Sudas-Zviedru purvu
Sudas-Zviedru purvā veikta meliorācijas grāvju kartēšana un apsekošana ziemas apstākļos. Sudas-Zviedru purvā ierīkotas divas meliorācijas grāvju sistēmas – pie Muižnieku
>>>
Konference “European Learning Network for Regions and Biodiversity”
Trešā ikgadējā konference “European Learning Network for Regions and Biodiversity” no 10. līdz 11. decembrim notika Barselonā, Spānijā. Konferences galvenais mērķis bija
>>>
Pirmā Konsultatīvās padomes sanāksme
2014. gada 17. decembrī Latvijas Universitātes Botāniskā dārza konferenču zālē norisinājās pirmā LIFE13 NAT/LV/000578 projekta „Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un
>>>
Dabas lieguma „Ziemeļu purvi” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas informatīvā sanāksme
15. decembrī, 2014, Alojā notika dabas lieguma „ZIEMEĻU PURVI” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme. Sanāksmē piedalījās Alojas novada un
>>>
Vārpstiņgliemezis | Autors: Mārtiņš Dakša
Notiks pirmā projekta Konsultatīvās padomes sēde
2014.gada 17.decembrī plānota pirmā projekta “Mitrāji” Konsutlatīvās padomes sanāksme, kurā projekta darbinieki informēs par projektā paveiktajiem darbiem un nākamajā sešu
>>>
Attēla nosaukums | Foto: Vārds Uzvārds
Izdots pirmais informatīvais buklets
LIFE13 NAT/LV/000578 projekta „Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” plānoto aktivitāšu ietvaros izdots informatīvs buklets, kurā stāstīts ne tikai
>>>
Degradēts augstais purvs Ziemeļu purvos | Autors: Māra Pakalne
Uzaicinājums uz dabas lieguma „Ziemeļu purvi” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas informatīvo sanāksmi
Aicinām visus interesentus piedalīties dabas lieguma „ ZIEMEĻU PURVI” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksmē. Sanāksme notiks š.g. 15.decembrī plkst.
>>>
Ekspedīcija uz Pirtsmeža purvu dabas liegumā „Ziemeļu purvi”
Pirtsmeža purvā veikta biotopu kartēšana un hidroloģiskie mērījumi, ievākti paraugi purva paleoģeogrāfiskajiem pētījumiem un uzņemti kadri filmas gatavošanai par Ziemeļu
>>>
Eiropas Komisijas LIFE+13 projektu sanāksmē Londonā
2014. gada 20. oktobrī projekta vadītāja Dr. biol. Māra Pakalne un finanšu konsultante Gunta Sirmā piedalījās Eiropas Komisijas LIFE+13 projektu
>>>
Dabas liegumā „Raunas Staburags” veikta Sosnovska latvāņa atradņu kartēšana
Noskaidrota invazīvās augu sugas sastopamība dabas liegumā „Raunas Staburags”. Sosnovska latvānis Latvijā ieviests kā perspektīvs lopbarības augs ātraudzības, lielo lapu
>>>
Pastāvīgā biotopu monitoringa parauglaukumu ierīkošana pie Dāvida dzirnavu avotiem un Raunas Staburaga
Avotu izplūdes vietās ierīkoti biotopu monitoringa parauglaukumi. Lai saglabātu un aizsargātu retus avotu biotopus Dāvida dzirnavu avotos un pie Raunas
>>>