JAUNUMI

Pastāvīgā biotopu monitoringa parauglaukumu ierīkošana Slīteres nacionālajā parkā
Bažu purvā, Kukšupes vigā un Pēterezera vigā ierīkoti biotopu monitoringa parauglaukumi. Slīteres nacionālajā parkā saskaņā ar dabas apsaimniekošanas plānu paredzēta
>>>
Pastāvīgā biotopu monitoringa parauglaukumu ierīkošana dabas liegumā „Ziemeļu purvi”
Oļļas jeb Saklauru purvā ierīkota biotopu monitoringa parauglaukumu transekte ar trim parauglaukumiem. Ziemeļu purvos izrakti salīdzinoši maz meliorācijas grāvju. Tomēr
>>>
Pastāvīgā biotopu monitoringa parauglaukumu ierīkošana Sudas-Zviedru purvā
Divu dienu ekspedīcijā Sudas-Zviedru purvā ierīkotas divas biotopu monitoringa parauglaukumu transektes. Pēc vairākkārtējas Sudas-Zviedru purva apmeklēšanas secināts, ka hidroloģiskā režīma
>>>
Meliorācijas grāvju un purvu biotopu kartēšana Sudas-Zviedru purvā
Sudas-Zviedru purva dienvidu daļā veikta grāvju kartēšana, lai plānotu apsaimniekošanas pasākumus. Sudas-Zviedru purvā meliorācijas grāvju sistēmas ierīkotas purva ziemeļu daļā
>>>
Ekspedīcija uz Pēterezera vigu Slīteres nacionālajā parkā
Veikta izpēte Pēterezera vigā, lai plānotu apsaimniekošanas pasākumus. Slīteres nacionālajā parkā sastopams unikāls ģeoloģisks veidojums – kangaru-vigu komplekss. Tas radies
>>>
Ekspedīcija uz avotu izplūdes vietām Dāvida dzirnavu avotos un Raunas Staburagā
Sākta Sosnovska latvāņa audžu izplatības noteikšana avotu izplūdes vietās. Projekta komanda – projekta vadītāja Māra Pakalne, vadītāja asistents Krišjānis Libauers,
>>>
Projekta ekspedīcija uz dabas liegumu „Ziemeļu purvi”
Apmeklēta tālākā projekta vieta – Ziemeļu purvi pie Igaunijas robežas. Projekta komanda – projekta vadītāja Māra Pakalne, vadītāja asistents Krišjānis
>>>
Projekta ekspedīcija Slīteres nacionālajā parkā
Divu dienu ekspedīcijā kartēti biotopi augstajā purvā un vigās. Slīteres nacionālajā parkā (SNP) apmeklētas projekta teritorijas, lai kartētu purva biotopus
>>>
Projekta pirmā ekspedīcija uz Sudas-Zviedru purvu Gaujas nacionālajā parkā
Projekta komanda 2014. gada 26. jūnijā devās ekspedīcijā uz projekta teritoriju Sudas-Zviedru purvu, lai kartētu purva biotopus. Biotopu kartēšana, meliorācijas
>>>
Projekts pārstāv Latviju starptautiskā purvu izpētes seminārā Lietuvā
Projekta komanda no 11. līdz 13. jūnijam, 2014, piedalījās starptautiskā seminārā Šilutē, Lietuvā. Semināru rīko Lietuvas dabas fonds un finansē
>>>