JAUNUMI

Izvietoti informācijas stendi par visām projekta teritorijām
LIFE “Mitrāji” projekta aktivitāšu skaidrošanai un dabas vērtību popularizēšanai projekta vietās sagatavoti četri informācijas stendi. Planšetu maketa autore ir Mg.
>>>
LIFE+ projekta “Mitrāji” komanda sveic svētkos!
>>>
Foto un multimediju izstāde Rēzeknē
Līdz novembra beigām foto un multimediju izstāde “Purvā no -30°C līdz +30°C”  būs apskatāma Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas bibliotēkā. Izstādē izvietotas fotogrāfijas, kas dažādos
>>>
Dabas aizsardzības pārvalde par darbiem Sudas-Zviedru purvā
Š.g. 01. novembrī Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā tika publicēts raksts par LIFE projekta “Mitrāji” ietvaros plānotajiem darbiem Sudas-Zviedru purvā. Oktobra
>>>
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Dāniju
11. septembris, 2017, Skagen. REWETDUNE-LIFE – Restoration of Wetlands in Dune Habitats, LIFE13 NAT/DK/001357, projekta norises laiks 2015-2020. Projekta mērķis
>>>
Sfagnu eksperimentāla reintroducēšana Sudas-Zviedru purva degradētajā daļā
Gaujas nacionālā parka lielākajā sūnu purvā – Sudas-Zviedru purvā (3516,2 ha) – dažādos laikos vairākās vietās ierīkoti meliorācijas grāvji. Blīvākais
>>>
Palīgs zaļākai dzīvošanai
Š.g. 2. oktobrī laikrakstā “Diena” publicēts raksts par Eiropas Komisijas programmu LIFE. Rakstā izmantoti LIFE projekta “Mitrāji” informatīvie materiāli.
>>>
LIFE+ projekts “Mitrāji” piedalās Zinātnieku naktī
Š.g. 29. septembrī LIFE+ projekta “Mitrāji” komanda piedalījās Zinātnieku naktī, kas Latvijā norit jau divpadsmito reizi. Pasākuma apmeklētājiem varēja iejusties zinātnieka
>>>
Publicēta filma par Raunas Staburaga apsaimniekošanu
LIFE+ projekta “Mitrāji” ietvaros plānots uzņemt par četrām projekta vietām – Slīteres nacionālo parku, Gaujas nacionālo parku, dabas liegumu “Ziemeļu purvi” un
>>>
Projekta vietās uzsākta hidroloģiskā režīma stabilizēšana
LIFE projektā “Mitrāji” ir uzsākta viena no nozīmīgākajām aktivitātēm –  hidroloģiskā režīma stabilizēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Vispirms darbs tiek
>>>
Dabas lieguma “Ziemeļu purvi” Dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana
Š.g. 7. septembrī Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā SALA notika dabas lieguma “Ziemeļu purvi” Dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana. Sanāksmē piedalījās
>>>
Grāmatas “Mēs te dzīvojam. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta daba un cilvēki” atvēršanas svētki.
Ceturtdien, 21.septembrī, Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā – bibliotēkā SALA Ungurpilī notika foto grāmatas “Mēs te dzīvojam. Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta daba un
>>>