Pārgājiens pa Pirtsmeža purvu

PUBLICĒTS: 06. 02. 2017

Svētdien, 05. februārī ar pārgājienu pa Pirtsmeža purvu dabas liegumā “Ziemeļu purvi” tika atzīmēta Pasaules mitrāju diena. LIFE+ projekta “Mitrāji” vadītāja Māra Pakalne 19 pārgājiena dalībniekiem stāstīja par to, kā Pirtmeža purvs ir veidojies, kādas augu un dzīvnieku sugas šajā purvā ir sastopamas un kādas purva biotopu apsaimniekošanas aktivitātes tiek veiktas dabas liegumā LIFE+ projekta ietvaros. Pēc pārgājiena dalībnieki atzina, ka uzzinājuši daudz jauna un  ka labprāt vēlreiz dotos pastaigā pa purvu gida pavadībā.

Pasākums tika rīkots sadarbībā ar Purvu bridējiem.

Pārgājiena dalībnieki. Foto: M.Pakalne.

Pārgājiena dalībnieki. Foto: M.Pakalne.

Pārgājiena dalībnieki. Foto: M.Pakalne

Pārgājiena dalībnieki. Foto: M.Pakalne.

Pārgājiens pa Pirtsmeža purvu. Foto: M.Pakalne

Pirtsmeža purvs. Foto: M.Pakalne.