Pārgājiens pa Sudas-Zviedru purvu Gaujas nacionālā parka Ceļotāju dienās

PUBLICĒTS: 01. 10. 2018

2018. gada 15. septembrī Gaujas nacionālā parka Ceļotāju dienu ietvaros, astoņi purvu interesenti no dažādiem Latvijas novadiem devās ekskursijā uz Sudas-Zviedru purvu ekspertes Māras Pakalnes un purvu zinātāja Ulda Saulīša vadībā.

GNP Ceļotāju dienas Sudas-Zviedru purvā. Foto: Mara Pakalne

GNP Ceļotāju dienas Sudas-Zviedru purvā. Foto: Māra Pakalne

Ekskursijas laikā dalībnieki iepazīstināti ar Sudas-Zviedru purva veidošanos senatnē, kā arī mūsdienās pie Ratnieku ezera, te sastopamajiem purva tipiem un raksturīgajām purva augu sugām. Bija arī iespēja novērot LIFE+ projektā “Mitrāji” veiktos purva biotopu un hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumus.

GNP Ceļotāju dienas Sudas-Zviedru purvā. Foto: Māra Pakalne

Uldis Saulītis iepazīstina ar sfagnu daudzveidību. Foto: Māra Pakalne

Dalībnieki ar interesi iepazinās ar purva dabas vērtībām. Vairums noslēgumā atzina, ka daudz ir uzzinājuši ekskursijas laikā un, ka nav varējuši iedomāties, ka purvs rudenī var būt tik interesants un krāsains. Papildus informācijai dalībniekiem izdalīts projektā sagatavotais buklets par Gaujas nacionālo parku un Sudas-Zviedru purvu.

LIFE

LIFE+ projekta “Mitrāji” ietvaros uzbūvētais kūdras aizsprosts. Foto: Māra Pakalne

Pilna pasākuma programma pieejama šeit: GNP ceļotāju dienas 2018.