Atskaites

Biotopu monitoringa 1. atskaite, 2014.
Biotopu monitoringa 2. atskaite, 2015.
Biotopu monitoringa 3. atskaite, 2016.
Biotopu monitoringa 4. atskaite,_2018.
Projekta 1. perioda pārskats, 2015.
Projekta 2. vidusposma pārskats, 2016.
Projekta 3. progresa pārskats, 2017.
Projekta gala pārskats, 2019.
Hidroģeoloģiskais monitorings, 2017-2018.
Hidroloģiskie un ģeoloģiskie pētījumi Slīteres Nacionālā parka Bažu purvā un Vigās, 2015.
Hidroloģiskie un ģeoloģiskie pētījumi Gaujas Nacionālā parka Sudas-Zviedru purvā, 2015.
Bažu purva, Sudas-Zviedru purva un Ziemeļu purvu veidošanās un attīstība, 2015.
Hidroloģiskie un ģeoloģiskie pētījumi Ziemeļu purvu dabas liegumā, 2015.
Dabas lieguma “Ziemeļu purvi” bezmugurkaulnieku faunas novērtējums, 2015.
Slīteres nacionālā parka purvu apsaimniekošanas plāns: Bažu purvs, Pēterezera viga, Kukšupes viga, Jušu avots Cirstu apkārtnē, 2015
Sudas-Zviedru purva apsaimniekošanas plāns Gaujas nacionālajā parkā, 2015
Plānoto aizsprostu izbūves vietu novērtējums, 2016.
Gruntsūdens monitoringa tīkla izveide un monitoringa novērojumu kopsavilkums, 2016.
Dabas lieguma “Ziemeļu purvi” Dabas aizsardzības plāns, 2018.
 Sfagnu reintroducesana – atskaite, 2018.
Projekta sociālekonomiskā devuma novērtēšana – atskaite, 2018.

stends SLITERE mazs

stends SUDAS-ZVIEDRU mazs

stends RAUNAS STABURAGS mazs

stends ZIEMELU mazs