Projekta ekspedīcija Slīteres nacionālajā parkā

PUBLICĒTS: 08. 07. 2014

Divu dienu ekspedīcijā kartēti biotopi augstajā purvā un vigās.

Kušperlankgrāvis Bažu purva D daļā | Autors: Māra Pakalne

Kušperlankgrāvis Bažu purva D daļā | Autors: Māra Pakalne

Slīteres nacionālajā parkā (SNP) apmeklētas projekta teritorijas, lai kartētu purva biotopus un noteiktu apsaimniekošanas pasākumu intensitāti. Projekta pārstāves – projekta vadītāju Māru Pakalni un purvu eksperti Līgu Strazdiņu – pavadīja SNP vecākais eksperts Vilnis Skuja un Dundagas vidusskolas bioloģijas skolotāja, vietējā iedzīvotāja Lienīte Iesalniece.

Novadgrāvis Bažu purva Z daļā | Autors: Māra Pakalne

Novadgrāvis Bažu purva Z daļā | Autors: Māra Pakalne

Pirmajā ekspedīcijas dienā apmeklēts Bažu purvs, kurā 1992. gadā izcēlās plašs ugunsgrēks, kā rezultātā degradēta liela purva platība. Negatīvu ietekmi uz purva biotopiem rada arī meliorācijas grāvji, kas ir daļēji aizauguši, tomēr joprojām nosusina Bažu purvu.

Projekta vadītāja sniedz interviju LR1 | Autors: Līga Strazdiņa

Projekta vadītāja sniedz interviju LR1 | Autors: Līga Strazdiņa

Ekspedīcijas laikā žurnāliste Anitra Tomma gatavoja reportāžu par ugunsgrēku Bažu purvā un tā atstātajām sekām uz purva biotopiem, augiem un dzīvniekiem. Projekta vadītāja sniedza interviju, ko var noklausīties Latvijas Radio 1. kanāla raidījuma „Zaļais vilnis” 12. jūlija ierakstā „Ejam uz Bažu purvu”.

Aizaugšana ar kokiem un krūmiem Pēterezera vigā | Autors: Māra Pakalne

Aizaugšana ar kokiem un krūmiem Pēterezera vigā | Autors: Māra Pakalne

Otrajā ekspedīcijas dienā apmeklēta Kukšupes viga un Pēterezera viga, kurās saskaņā ar SNP dabas apsaimniekošanas plānu paredzēta koku un krūmu izciršana, lai saglabātu retos purva biotopus. Lai iegūtu pieredzi pārejas purvu un slīkšņu apsaimniekošanā, apmeklēta Zilo kalnu piekāje Šlīterē, kur nelielā platībā zāļu purva atjaunošanai izcirsti koki un krūmi.

Zied orhidejas Pēterezera vigā | Autors: Māra Pakalne

Zied orhidejas Pēterezera vigā | Autors: Māra Pakalne