Projekta ekspedīcija uz dabas liegumu „Ziemeļu purvi”

PUBLICĒTS: 21. 07. 2014

Apmeklēta tālākā projekta vieta – Ziemeļu purvi pie Igaunijas robežas.

Sugu noteikšana Ogu purvā | Autors: Krišjānis Libauers

Sugu noteikšana Ogu purvā | Autors: Krišjānis Libauers

Projekta komanda – projekta vadītāja Māra Pakalne, vadītāja asistents Krišjānis Libauers, purvu eksperte Līga Strazdiņa – apmeklēja Ogu purvu un Oļļas purvu dabas liegumā „Ziemeļu purvi”.

Purvains priežu mežs Ogu purva perifērijā | Autors: Krišjānis Libauers

Purvains priežu mežs Ogu purva perifērijā | Autors: Krišjānis Libauers

Ogu jeb Limšānu purvs ir liegumam no jauna pievienota teritorija, tajā veikta biotopu kartēšana. Konstatēts, ka purva apkārtnē dominē dažāda vecuma purvaini priežu meži. Purvs ir dabisks augstais purvs ar retām priedītēm un bez lāmām.

Oļļas purvs | Autors: Māra Pakalne

Oļļas purvs | Autors: Māra Pakalne

Oļļas jeb Saklauru purvā apmeklēta purva daļa, kurā pirms vairāk nekā desmit gadiem izcēlies ugunsgrēks. Šajā vietā novērojama biotopu degradēšanās – izplatījušās priedes un bērzi, zemsedzi klāj virši. Konstatēta arī būtiska negatīva ietekme no meliorācijas grāvja, kas iztek no Ramatas Lielezera. Deguma zonā sastopamas ļoti retas un aizsargājamas augu sugas – pundurbērzs un ciņu mazmeldrs; to populāciju var apdraudēt tālāka biotopu degradēšanās.

Pundurbērzs Oļļas purvā | Autors: Māra Pakalne

Pundurbērzs Oļļas purvā | Autors: Māra Pakalne