Projekta foto un multimediju izstāde ceļo uz Jaunmārupes pamatskolu

PUBLICĒTS: 01. 05. 2018

Š.g. aprīlī LIFE+ projekta “Mitrāji” foto un multimediju izstāde “Purvā no -30°C līdz +30°C” viesojās Jaunmārupes pamatskolā, Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē. Aprīlis skolā tiek atzīmēts kā dabaszinību mēnesis, viens no tematiem, par ko skolēni diskutēja, bija purvi Latvijā, purvos sastopamie augu un dzīvnieki, kā arī par mitrāju nozīmi.

Izstādē iekļautas fotogrāfijas, kas dažādos gadalaikos uzņemtas LIFE “Mitrāji” projekta vietās – Gaujas nacionālajā parkā, dabas liegumos “Ziemeļu purvi” un “Raunas Staburags”, kā arī Slīteres nacionālajā parkā.

Vairāk informācijas par izstādi šeit.

Foto izstāde. Autors: K.Libauers.

Foto izstāde. Autors: K.Libauers.

Multimediju aplikācija par mitrājiem. Autors: K.Libauers.

Multimediju aplikācija par mitrājiem. Autors: K.Libauers