Projekta vietās uzsākts trešais biotopu un veģetācijas monitoringa etaps

PUBLICĒTS: 08. 09. 2016

Lai sekotu LIFE projekta Mitrāji ietvaros plānoto biotopu atjaunošanas pasākumu norisei un sekmēm, ik gadu vienā un tajā pašā laikā un vietā tiek veikts biotopu un veģetācijas monitorings. Katrā projekta teritorijā ir ierīkoti parauglaukumi, to izvietojums atšķiras no apsaimniekošanas pasākumu veida.

Projekta vadītāja un purvu eksperte veic monitoringu Slīteres nacionālajā parkā. Foto: K. Libauers, 2016

Projekta vadītāja un purvu eksperte veic monitoringu Slīteres nacionālajā parkā. Foto: Krišjānis Libauers

Augstajos purvos parauglaukumi ierīkoti transektēs – viens tās gals atrodas degradētā purva daļā pie meliorācijas grāvjiem, kas tiks aizsprostoti, bet otrs transektes gals atrodas dabiskā un neskartā purva biotopā. Šādā veidā, pirmkārt, ir iespējams novērtēt nosusināšanas radīto ietekmi uz purva veģetāciju un, otrkārt, sekot līdzi sugu sastāva izmaiņām pēc ūdens līmeņa stabilizēšanas.

Transektes izvietojums Ziemeļu purvos - parauglaukums degradētajā purva daļā pie Ezergrāvja (pa kreisi) un dabiskajā purva biotopā (pa labi). Foto: Līga Strazdiņa

Transektes izvietojums Ziemeļu purvos – parauglaukums degradētajā purva daļā pie Ezergrāvja (pa kreisi) un dabiskajā purva biotopā (pa labi). Foto: Līga Strazdiņa

Transektes izvietojums Sudas-Zviedru purvā - parauglaukums degradētajā daļā pie meliorācijas grāvjiem Muižnieku ezera tuvumā (pa kreisi) un dabiskajā purva biotopā (pa labi). Foto: Līga Strazdiņa

Transektes izvietojums Sudas-Zviedru purvā – parauglaukums degradētajā daļā pie meliorācijas grāvjiem Muižnieku ezera tuvumā (pa kreisi) un dabiskajā purva biotopā (pa labi). Foto: Līga Strazdiņa

Projekta purvu eksperte ar asistenti veic veģetācijas monitoringu Sudas-Zviedru purvā. Foto: Krišjānis Libauers

Projekta purvu eksperte ar asistenti veic veģetācijas monitoringu Sudas-Zviedru purvā. Foto: Krišjānis Libauers

Pārejas purvos un vigās parauglaukumi ierīkoti tā, lai iekļautu gan atklāto, gan ar kokiem un krūmiem aizaugušo vigas daļu. Pēc liekā apauguma izciršanas varēsim novērtēt veģetācijas izmaiņas, jo pašlaik aizaugšanas dēļ biotopam tipisko, kā arī reto un aizsargājamo sugu sastopamība ap krūmiem ir samazinājusies.

Kukšupes vigas aizaugšana ar krūmiem. Foto: Līga Strazdiņa

Kukšupes vigas aizaugšana ar krūmiem. Foto: Līga Strazdiņa

Pēterezera vigā, veicot monitoringu, konstatēta Latvijā reta un aizsargājama orhideju dzimtas sugas purva sūnene Hammarbya paludosa. Foto: Krišjānis Libauers

Pēterezera vigā, veicot monitoringu, konstatēta Latvijā reta un aizsargājama orhideju dzimtas sugas purva sūnene Hammarbya paludosa. Foto: Krišjānis Libauers