Projekts pārstāv Latviju starptautiskā purvu izpētes seminārā Lietuvā

PUBLICĒTS: 13. 06. 2014

Projekta komanda no 11. līdz 13. jūnijam, 2014, piedalījās starptautiskā seminārā Šilutē, Lietuvā.

Semināra rīkotāji no Lietuvas| Autors: Māra Pakalne

Semināra rīkotāji no Lietuvas| Autors: Māra Pakalne

Semināra dalībnieki | Autors: Jurate Sendzikaite

Semināra dalībnieki | Autors: Jurate Sendzikaite

Semināru rīko Lietuvas dabas fonds un finansē LIFE projekts AUKŠTUMALA LIFE12NAT/LT/000965 (“Aukštumalės aukštapelkės atkūrimas Nemuno Deltos regioniniame parke”). Trīs dienu pasākumā piedalījās gandrīz 50 pārstāvji no astoņām valstīm – Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Polijas, Dānijas, Vācijas, Somijas un Krievijas.

Projekta vadītāja sniedz ziņojumu | Autors: Līga Strazdiņa

Projekta vadītāja sniedz ziņojumu | Autors: Līga Strazdiņa

Semināra dalībnieki | Autors: Māra Pakalne

Semināra dalībnieki | Autors: Māra Pakalne

Semināru ievadīja plaša programma ar mutiskajiem ziņojumiem un stenda referātiem, aptverot purvu hidroloģijas un veģetācijas atjaunošanas, izstrādātu kūdras lauku apsaimniekošanas un sfagnu pārstādīšanas pieredzi. Secināts, ka katrā valstī ir dažāda purvu izstrādes vēsture un ekosistēmu atjaunošanā izmantotās metodes reģionāli atšķiras. Tomēr vienprātīgi atzīta katra atjaunotā purva nozīme dabas retumu saglabāšanā un CO2 emisijas samazināšanā.

Semināra dalībnieki Aukšutamala purvā | Autors: Māra Pakalne

Semināra dalībnieki Aukštumala purvā | Autors: Māra Pakalne

Semināra dalībnieki Aukšutamala purvā | Autors: Māra Pakalne

Semināra dalībnieki Aukštumala purvā | Autors: Māra Pakalne

Projekta vadītāja Māra Pakalne prezentēja ziņojumu par purvu atjaunošanas projektiem Latvijā, kā arī iepazīstināja ar projekta “Mitrāji” mērķiem un sagaidāmajiem rezultātiem. Prezentācija un visu ziņojumu tēžu krājums apskatāmi zemāk.

Aukštumala purvs | Autors: Māra Pakalne

Aukštumala purvs | Autors: Māra Pakalne

Aukštumala purvs | Autors: Māra Pakalne

Aukštumala purvs | Autors: Māra Pakalne

Semināra noslēdzošajā dienā apmeklēts Aukštumala purva dabas liegums, kas ir Natura 2000 teritorija un ietilpst starptautiski nozīmīga migrējošo putnu Ramsāres vietā “Nemunas delta”. Dabas liegumā tiek plānota dabas aizsardzības plāna izstrāde un hidroloģiskā režīma stabilizēšanas darbi. Pēc teritorijas apsekošanas secināts, ka projekta sekmes var būtiski ierobežot aktīvā kūdras izstrāde pie purva robežas, kas tiek veikta jau vairāk nekā 100 gadus. Plašāka informācija par projektu AUKŠTUMALA pieejama šeit.

Meliorācijas grāvji Aukšutamala purvā | Autors: Māra Pakalne

Meliorācijas grāvji Aukštumala purvā | Autors: Māra Pakalne

Kūdras ieguve pie Aukšutamala purva | Autors: Māra Pakalne

Kūdras ieguve pie Aukštumala purva | Autors: Māra Pakalne

Abstract book_Aukstumala Workshop_2014
Pakalne_Strazdina – Raised bog restoration experience in Latvia