Publicēts projekta kopsavilkums

PUBLICĒTS: 30. 11. 2018

LIFE+ projekta “Mitrāji” mērķi, uzdevumi un rezultāti apkopoti un publicēti bukletā, kas pieejams drukātā formātā, elektroniski šeit  un projekta mājaslapā sadaļā Publikācijas.

Projekta kopsavilkums

Projekta kopsavilkums