Publikācijas

Projekta kopsavilkums
Projekta ievadbuklets
Projekta buklets: Mitrāji Slīteres nacionālajā parkā
Projekta buklets: Mitrāji Gaujas nacionālajā parkā
Projekta buklets: Mitrāji dabas liegumā “Raunas Staburags”
Projekta buklets: Mitrāji dabas liegumā “Ziemeļu purvi”
LIFE "Mitrāji" projekta posteris

LIFE “Mitrāji” projekta posteris