Publicēts LIFE+ projekta “Mitrāji” video un filmas

PUBLICĒTS: 06. 09. 2018

LIFE+ projekta “Mitrāji” ietvaros ir tapis video par projektu, tā mērķiem un galvenajām aktivitātēm, kā arī informatīvas filmas par mitrājiem trīs projekta teritorijās – dabas liegumā “Ziemeļu purvi”, Slīteres nacionālajā parkā un Gaujas nacionālajā parkā.